Ändrade rapportdatum för Paradox Interactive AB (publ)

Paradox Interactive AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för januari – juni 2017 den 15 augusti 2017, istället för som tidigare kommunicerat den 14 augusti 2017. Delårsrapporten för januari – september 2017 kommer att publiceras den 14 november 2017, istället för som tidigare kommunicerat den 13 november 2017. Bokslutskommunikén och rapport för fjärde kvartalet 2017 kommer att publiceras 13 februari 2018 istället för som tidigare kommunicerat den 12 februari 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555489

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2017.

Tags & categories

News