Delårsrapport januari – juni 2019

Andra kvartalet 2019

 • Omsättningen uppgick till 387,2 MSEK (298,8 MSEK), en ökning med 30 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 154,2 MSEK (99,4 MSEK), en ökning med 55 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 154,0 MSEK (99,5 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 120,3 MSEK (77,9 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 232,7 MSEK (182,3 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -104,9 MSEK (-121,2 MSEK).
 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 396,4 MSEK (329,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,14 SEK (0,74 SEK) per aktie.
 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Hearts of Iron IV, Imperator: Rome, Stellaris och Surviving Mars.

Halvåret 2019

 • Omsättningen uppgick till 625,4 MSEK (565,8 MSEK), en ökning med 11 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 217,0 MSEK (239,9 MSEK), en minskning med 10 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 217,2 MSEK (240,1 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 169,6 MSEK (186,7 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,61 SEK (1,77 SEK) per aktie.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Ett nytt spel släpptes under perioden; Imperator: Rome, utvecklat av Paradox Development Studio.
 • Sex expansioner släpptes under perioden; Urban Warfare till BATTLETECH, Campus till Cities: Skylines, Green Planet till Surviving Mars, Ancient Relics Story Pack till Stellaris, Industries till Cities: Skylines Console och Leviathans Story Pack till Stellaris: Console Edition.
 • I juni utannonserades det nya spelet Empire of Sin, utvecklat av Romero Games. Spelet har en planerad release våren 2020.
 • Ett samarbete har inletts med förläggaren och utvecklaren Double Eleven för fortsatt utveckling av spelet Prison Architect på PC och konsol.
 • Steam Summer Sale startade 25 juni och pågick till och med 9 juli.
 • På årsstämman 17 maj valdes Mathias Hermansson till ny styrelseledamot. Cecilia Beck-Friis avböjde omval.

VD:n har ordet

Starkt kassaflöde som lägger grunden för vår fortsatta tillväxt

Vi finansierar hela vår tillväxt med kassaflödet från vår löpande verksamhet. En hög lönsamhet är grunden för ett starkt kassaflöde och därmed en viktig förutsättning för att vi ska kunna investera för framtiden. Såväl utvecklingen som marknadsföringen av våra spel startar lång tid innan spelen släpps och stora delar av dessa utgifter kostnadsför vi omgående. Det medför att vi tar kostnader för våra spel lång tid innan spelen börjar generera intäkter, vilket även har varit fallet under årets andra kvartal för till exempel spelen Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2, Age of Wonders: Planetfall och Empire of Sin. Periodens lönsamhet hålls således tillbaka ju mer vi satsar på framtida spel och så kommer det fortsätta att vara så länge vi kontinuerligt ökar våra investeringar.

När vi utvecklar och planerar vår verksamhet är det centralt för oss att hålla en bra balans mellan att generera en hög lönsamhet i perioden och samtidigt bygga för framtiden. Vi tycker att vi lyckas bra med att uppnå denna balans. Under årets andra kvartal slog vi nytt omsättningsrekord. Omsättningen uppgick till 387,2 MSEK, jämfört med 298,8 MSEK andra kvartalet 2018. Därmed överträffade kvartalets omsättning fjolårets andra kvartal med 30% och det tidigare omsättningsrekordet från fjärde kvartalet 2018 med 15%. Kvartalets resultat före skatt uppgick till 154,0 MSEK, jämfört med 99,5 MSEK andra kvartalet 2018. Samtidigt fortsatte vi att öka våra investeringar för framtiden, under kvartalet spenderade vi mer på spelutveckling och marknadsföring av spel än vi gjort något tidigare kvartal.

Vårt kassaflöde fortsätter att vara starkt. Trots att vi under kvartalet spenderade mer än någonsin på både spelutveckling och marknadsföring, samtidigt som vi delade ut 105,6 MSEK till våra aktieägare, var det totala kassaflödet positivt och vi avslutade kvartalet med en rekordstor kassa. Vårt positiva kassaflöde kommer helt och hållet från den löpande verksamheten och har detta kvartal varit extra starkt tack vare en förskottsbetalning för vårt samarbete med Xbox Game Pass. Årets andra kvartal har således fortsatt på samma tillväxtbana som Paradox nu varit på under flera år med en välbalanserad kontinuerlig ökning av både kassaflöden från den löpande verksamheten och investeringar för framtiden.

Som alltid är våra kvartals finansiella utfall beroende av vilka nya spel och expansioner vi släpper under kvartalet. Under andra kvartalet släppte vi ett helt nytt spel, Imperator: Rome. Imperator: Rome är det senaste tillskottet till vår portfölj av grand strategy-spel och är utvecklat av vår Stockholmsbaserade Paradox Development Studio. Spelet mottogs positivt av branschmedia, däremot har mottagandet av våra spelare inte varit alls så positivt som vi hade hoppats på. Vi är tacksamma för vår aktiva spelarcommunity och tar all feedback från våra spelare på stort allvar. Positiva såväl som negativa åsikter har efter gedigen analys givit input till de tre gratis uppdateringar som vi hittills gjort och kommer fortsätta göra så framöver. Både de släppta och de kommande uppdateringarna som för närvarande testas av våra spelare har förbättrat upplevelsen och mottagits positivt. Vi har också offentliggjort vår vidareutvecklingsplan för spelet för det kommande året.

Vi släppte under kvartalet också sex expansioner till befintliga spel. Förra årets nya spel BATTLETECH och Surviving Mars fick nya expansioner genom Urban Warfare respektive Green Planet. Vi släppte expansionen Campus till vår storsäljare Cities: Skylines samtidigt som den tidigare populära expansionen Industries släpptes nu även till Cities: Skylines Console. Stellaris fyllde under kvartalet tre år och fick två nya Story Packs; Ancient Relics för PC-spelare och Leviathans för konsolspelare.

Under kvartalet fördjupade vi vårt samarbete med Microsoft genom den nya prenumerationstjänsten Xbox Game Pass för PC. Vi har tidigare medverkat i Xbox Game Pass för konsol och när Microsoft släppte tjänsten för PC i juni i år var vi med från start med Imperator: Rome, Surviving Mars och Tyranny. Det är viktigt för oss att kontinuerligt testa nya sätt att erbjuda våra spel till marknaden och Xbox Game Pass är ett intressant sådant. Vår viktigaste distributionsplattform fortsätter alltjämt att vara Steam, där kvartalet avslutades med ännu en lyckad Summer Sale.

I juni deltog vi på datorspelsmässan E3 i Los Angeles, där vi visade upp flera av våra kommande spel. Vi hade framför allt glädjen att tillkännage vårt kommande spel Empire of Sin. Empire of Sin är ett strategispel som utspelar sig på 20-talet i Chicagos undre värld. Spelet är utvecklat av Romero Games och har en planerad release våren 2020 på såväl PC som Playstation, Xbox och Nintendo Switch. Genom Empire of Sin fortsätter vi att bredda oss inom en av våra mest framgångsrika spelgenrer, strategispel. Medan våra hittills mest framgångsrika strategispel har varit realtidsbaserade grand strategy-spel så är Empire of Sin ett turordningsbaserat strategispel med taktiska inslag.

Den 6 augusti släppte vi vårt nya spel Age of Wonders: Planetfall. Spelet har mottagits mycket positivt av såväl spelare som branschmedia och vi ser fram mot att fortsätta utveckla spelet under lång tid. Age of Wonders: Planetfall är ett turordningsbaserat strategispel i science fiction-miljö som på ett bra sätt kompletterar och expanderar vår befintliga portfölj av strategispel. Spelet är utvecklat av vår nederländska studio Triumph Studios och är det första Triumph-utvecklade spel som släppts sedan vi förvärvade studion 2017.

Vi blickar entusiastiskt framåt mot ett händelserikt andra halvår. För oss på Paradox inträffar årets höjdpunkt 18–20 oktober när PDXCON 2019 går av stapeln i Berlin. Vi känner oss oerhört priviligierade att återigen få träffa så många Paradox-fans öga mot öga.

Ebba Ljungerud, VD

Presentation av rapport

Den 13 augusti 12:00 presenteras rapporten av Ebba Ljungerud och Alexander Bricca via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive.

Skicka frågor på förhand via vårt forum https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/paradox-q2-2019-report-and-livestream.1229989/, genom att maila dem till ir@paradoxinteractive.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett Twitch-konto.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com
Telefon: 0703-555418

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2019.

Om Paradox Interactive

Koncernen Paradox består idag av förlagsverksamhet samt egen utveckling av datorspel och varumärken. I spelportföljen finns idag fler än 100 titlar och Paradox äger de viktigaste varumärkena som Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Prison Architect, Magicka, Age of Wonders samt World of Darkness varumärkeskatalog. Sedan starten för 15 år sedan har Paradox gett ut spel världen över, först via fysisk distribution men sedan 2006 främst i digitala distributionskanaler. Företaget utvecklar främst spel för PC och spelkonsoler, men släpper även spel på mobila plattformar. Till de största marknaderna hör USA, Storbritannien, Kina, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Skandinavien. Idag spelar över tre miljoner spelare Paradox-spel varje månad, och antalet registrerade Paradox-användare överstiger tio miljoner.

Paradox Interactive AB (publ)s aktier är listade på Nasdaq First North Premier, ticker PDX. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, besök www.paradoxinteractive.com.

Tags & categories

News