Delårsrapport januari – september 2018

Tredje kvartalet 2018

 • Omsättningen uppgick till 225,0 MSEK (180,7 MSEK), en ökning med 25 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 68,3 MSEK (52,9 MSEK), en ökning med 29 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 68,3 MSEK (52,6 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 52,9 MSEK (40,6 MSEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 97,4 MSEK (70,3 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -82,4 MSEK (-79,2 MSEK).
 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 344,1 MSEK (244,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,50 SEK (0,38 SEK) per aktie.
 • Intäkterna för tredje kvartalet 2018 är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV, Stellaris och Crusader Kings II.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Ett nytt spel släpptes under perioden, Cities: Skylines – Nintendo Switch Edition, utvecklat av Tantalus Media.
 • Två expansioner släpptes under perioden; Dharma till Europa Universalis IV och Mass Transit till Cities: Skylines på konsol.
 • Det nya spelet Stellaris: Console Edition, utvecklat av Tantalus Media utannonserades med planerad release 2019.
 • Steam Summer Sale startade 21 juni och pågick till och med 5 juli.
 • Paradox Publisher Weekend på Steam ägde rum 6-10 september.
 • 1 augusti tillträdde Ebba Ljungerud som ny VD i bolaget, och Fredrik Wester tog över rollen som styrelseordförande.

VD:n har ordet

Möt vår nya chef

Från och med augusti 2018 har jag officiellt tagit över rollen som VD på Paradox Interactive. Fredrik Wester är nu vår arbetande styrelseordförande.

När ett företag genomför förändringar i ledningen är det naturligt att det uppstår nyfikenhet och en del oro: kommer Paradox att förändras eller lägga om sin strategi? Jag är stolt över att kunna rapportera att företaget inte bara fortsatt att växa och vara framgångsrikt under det tredje kvartalet 2018, utan att vi gjort det genom att hålla fast vid Paradox kärnfilosofi och företagskultur.

Intäkterna i kvartalet blev 225,0 miljoner kronor, en 25-procentig ökning jämfört med förra årets tredje kvartal. Rörelseresultatet har vuxit med 29 procent jämfört med samma kvartal förra året, till 68,3 miljoner kronor, trots att vi inte lanserat något helt nytt spel under perioden. Detta är ett tydligt tecken på styrkan i våra existerande varumärken, och det fortsatt starka stödet från vår spelarbas.

Våra releaser under kvartalet har varit inriktade på nytt innehåll och nya plattformar för befintliga spelserier. Vi fortsätter därmed helt enligt plan att investera i långsiktig utveckling av våra helägda varumärken. Vi lanserade expansionen Mass Transit för konsolversionen av Cities: Skylines i början av augusti. Samma månad firade vi också 5-årsjubileum för Europa Universalis IV, ett av våra starkaste, internt utvecklade varumärken. I september lanserade vi Dharma, den hittills mest snabbsäljande expansionen för Europa Universalis

I september släppte vi även vårt första spel någonsin för Nintendo Switch i och med lanseringen av Cities: Skylines Switch Edition. Detta innebär inte bara att Paradox gör entré på en ny konsolplattform, utan är också ett viktigt steg i arbetet med att utforska och bredda målgruppen för våra strategi- och management-spel. Detta är något som vi kommer att gräva djupare i när vi släpper vårt allra första internutvecklade grand strategy-spel för konsoler, Stellaris: Console Edition, som vi utannonserade och lät spelarna testa på Gamescom i år.

På Gamescom avslöjade vi också Flashpoint, den första expansionen till Battletech, som utvecklas av Harebrained Schemes.

Att långsiktigt bygga vidare på, och ständigt utveckla, varumärken i vår spelportfölj förblir grunden i vår företagsfilosofi och är det som fortsätter att säkra våra framgångar. Samtidigt tittar vi förstås på möjligheterna att utöka portföljen med nya spel och nya varumärken; under det här kvartalet har vi investerat mer i spelutveckling än under något annat tidigare kvartal i Paradox historia.

Det här kvartalet har dessutom inneburit ett rekord för oss som verkligen visar på vår fortsatta tillväxt: vi har för första gången passerat 1 miljard SEK i intäkter över en rullande tolvmånadersperiod.

Med utvecklingen av kommande spel som Age of Wonders: Planetfall som görs av Triumph Studios och Imperator: Rome från Paradox Development Studio, ser vi fram emot att se resultaten från fler titlar – både sådana som vi tillkännagivit och sådana som ännu inte offentliggjorts – under de kommande månaderna

Kort sagt är kärnstrategin bakom Paradox, våra spel och människorna som arbetar här, lika stark som alltid. Jag är stolt över att stå vid rodret på väg mot fortsatt tillväxt och fortsatta framgångar. Precis som vart och ett av spelen i vår katalog ser jag fram emot att vara med på den här resan under lång tid framöver.

Ebba Ljungerud, VD

Presentation av delårsrapport

Den 13 november 12:00 presenteras rapporten av Ebba Ljungerud och Alexander Bricca, som då också svarar på rapport- och finansrelaterade frågor. Följ livesändningen på vår Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/paradoxinteractive.

Skicka frågor på förhand via vårt forum https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/paradox-q3-2018-report-and-livestream.1127062/, maila dem till ir@paradoxplaza.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett konto.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ebba Ljungerud, CEO Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxplaza.com

Telefon: 0703555418

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2018.

Om Paradox Interactive

Koncernen Paradox Interactive består idag av förlagsverksamhet, egen utveckling av datorspel, samt licensiering av White Wolfs varumärken. Förlagsverksamheten förlägger både internt utvecklade titlar och titlar utvecklade av fristående studios, samt musik och böcker. Spelportföljen består idag av fler än 100 titlar och Paradox Interactive äger de viktigaste varumärkena som Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Magicka. Age of Wonders, med flera. Sedan starten för över tio år sedan har Paradox sålt sina spel världen över, först via partners och fysisk distribution och sedan 2006 digitalt som egenförläggare. De plattformar som företaget utvecklar för är främst PC, men bolaget har även släppt spel till konsol och mobila plattformar. De största marknaderna är USA, England, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Skandinavien. Idag spelar över tre miljoner spelare Paradox-spel varje månad, och antal registrerade Paradoxanvändare överstiger åtta miljoner.

Paradox Interactive AB (publ)s aktier är listade på Nasdaq First North Premier, ticker PDX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.paradoxinteractive.com.

 

News