Upcoming release – Hearts of Iron IV

Upcoming events

News

  • Year-end Report 2020

    Fourth quarter 2020 Revenues amounted to MSEK 433.7 (MSEK 381.3), an increase by 14 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to MSEK 79.5 (MSEK 163.5), a decrease...
    Read more
  • Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2020

    Fjärde kvartalet 2020 Omsättningen uppgick till 433,7 MSEK (381,3 MSEK), en ökning med 14 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 79,5 MSEK (163,5 M...
    Read more