Paradox Interactive AB ger aktieägarna möjlighet att poströsta digitalt inför årsstämman 2020

Paradox har beslutat att aktieägare före årsstämman 2020 ska kunna utöva sin rösträtt genom digital poströstning. Paradox uppmanar aktieägare att använda denna möjlighet för att minimera antalet personer som fysiskt närvarar vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av Coronavirus (Covid-19).

Aktieägare kan till och med den 11 maj 2020 poströsta digitalt via denna länk https://esign.simplesign.io/online/289681/Poströsta. Aktieägare som utövar sin rösträtt genom digital poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com
Telefon: 0703-555418

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2020.

Tags & categories

News