Press releases

Delårsrapport januari – september 2016

Tredje kvartalet 2016 Omsättningen uppgick till 127,2 MSEK (90,5 MSEK), en ökning med 41 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 54,6 MSEK (32,0 MSEK), en ökning med 71 %...Read more

Valberedning utsedd i Paradox Interactive AB (publ) inför årsstämman 2017

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Paradox Interactive AB (publ)s valberedning utses av de per den 30 september till röstetalet största aktieägarna i bolaget...Read more

Ändrade rapportdatum för Paradox Interactive AB (publ)

Paradox Interactive AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för januari – september 2016 den 14 november 2016, istället för som tidigare kommunicerat den 7 november 2016....Read more

Delårsrapport januari – juni 2016

Andra kvartalet 2016 Omsättningen uppgick till 234,9 MSEK (182,0 MSEK), en ökning med 29 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 142,3 MSEK (68,4 MSEK), en ökning med 108 ...Read more

Paradox handel inleds idag på Nasdaq First North Premier

Paradox Interactive AB (publ) (“Paradox” eller “Bolaget”), en ledande global utvecklare och förläggare av strategi-, simulerings- och rollspel främst för PC-plattformen i Nordamerika och Europa, inleder ida...Read more

Paradox Interactives listning attraherar Tencent som supporter och långsiktig investerare

Ledande online spelförläggare och plattform bidrar till Paradox framtida resaRead more

Stort intresse för Paradox erbjudande om listning på Nasdaq First North Premier

Paradox Interactive AB (publ) (“Paradox” eller “Bolaget”), en ledande global utvecklare och förläggare av strategi-, simulerings- och rollspel främst för PC-plattformen i Nordamerika och Europa, offentliggö...Read more

Paradox Interactive publicerar prospekt och offentliggör pris i samband med listningen på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.Read more

Delårsrapport Q1 2016

Delårsrapporten för januari-mars 2016 publicerades den 25 april 2016. Read more

Paradox Interactive avser att listas på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.Read more

Välkommen till presentation av Paradox Interactives rapport för första kvartalet 2016

Måndagen den 25 april klockan 7.30 publicerar Paradox Interactive sin delårsrapport för första kvartalet 2016. Samma dag klockan 11.00 presenteras rapporten av VD Fredrik Wester och finansdirektör Andr...Read more

Årsredovisning 2015

Årsredovisningen för 2015 godkändes av styrelsen den 7 mars 2016. Read more