Topic: Q2

August, 2018

Interim report January – June 2018

Second quarter 2018 Revenues amounted to SEK 298.8 (289.4) million, an increase by 3 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 99.4 (162.3) million, a decrease by 39 %....Read more

August, 2017

Interim report January – June 2017

Second quarter 2017 Revenues amounted to SEK 289.4 (234.9) million, an increase by 23 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 162.3 (142.3) million, an increase by 14...Read more

Delårsrapport januari – juni 2017

Andra kvartalet 2017 Omsättningen uppgick till 289,4 MSEK (234,9 MSEK), en ökning med 23 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 162,3 MSEK (142,3 MSEK), en ökning med 14 %...Read more

August, 2016

Interim report January – June 2016

 Second quarter 2016 Revenues for the second quarter amounted to SEK 234.9 (182.0) million, an increase of 29 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 142.3 (68.4) million, ...Read more