Topic: Q3 2016

November, 2016

Delårsrapport januari – september 2016

Tredje kvartalet 2016 Omsättningen uppgick till 127,2 MSEK (90,5 MSEK), en ökning med 41 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 54,6 MSEK (32,0 MSEK), en ökning med 71 %...Read more

Interim report January – September 2016

Third quarter 2016 Revenues for the third quarter amounted to SEK 127.2 (90.5) million, an increase by 41 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 54.6 (32.0) million,...Read more