Topic: Q3 2018

November, 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Tredje kvartalet 2018 Omsättningen uppgick till 225,0 MSEK (180,7 MSEK), en ökning med 25 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 68,3 MSEK (52,9 MSEK), en ökning med 29 %...Read more

Interim report January – September 2018

Third quarter 2018 Revenues amounted to SEK 225.0 (180.7) million, an increase by 25 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 68.3 (52.9) million, an increase by 29 %....Read more