Topic: Q3

November, 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Tredje kvartalet 2018 Omsättningen uppgick till 225,0 MSEK (180,7 MSEK), en ökning med 25 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 68,3 MSEK (52,9 MSEK), en ökning med 29 %...Read more

Interim report January – September 2018

Third quarter 2018 Revenues amounted to SEK 225.0 (180.7) million, an increase by 25 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 68.3 (52.9) million, an increase by 29 %....Read more

November, 2017

Interim report January – September 2017

Third quarter 2017 - Revenues amounted to SEK 180.7 (127.2) million, an increase by 42 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 52.9 (54.6) million, a decrease by 3 %....Read more

Delårsrapport januari – september 2017

Tredje kvartalet 2017. Omsättningen uppgick till 180,7 MSEK (127,2 MSEK), en ökning med 42 % jämfört med samma period föregående år.Read more

November, 2016

Delårsrapport januari – september 2016

Tredje kvartalet 2016 Omsättningen uppgick till 127,2 MSEK (90,5 MSEK), en ökning med 41 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 54,6 MSEK (32,0 MSEK), en ökning med 71 %...Read more

Interim report January – September 2016

Third quarter 2016 Revenues for the third quarter amounted to SEK 127.2 (90.5) million, an increase by 41 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 54.6 (32.0) million,...Read more