Topic: Q4

February, 2019

Year-end report 2018

Fourth quarter 2018 Revenues amounted to SEK 336.9 (222.4) million, an increase by 51 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 146.8 (86.7) million, an increase by 69...Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2018. Omsättningen uppgick till 336,9 MSEK (222,4 MSEK), en ökning med 51 % jämfört med samma period föregående år.Read more

February, 2017

Year-end report 2016

Fourth quarter 2016 Revenues for the fourth quarter amounted to SEK 198.4 (126.8) million, an increase by 56 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 85.9 (43.7) million,...Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Omsättningen uppgick till 198,4 MSEK (126,8 MSEK), en ökning med 56 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 85,9 MSEK (43,7 MSEK), en ökning med 96 %....Read more