Delårsrapport januari – september 2017

Tredje kvartalet 2017

 • Omsättningen uppgick till 180,7 MSEK (127,2 MSEK), en ökning med 42 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 52,9 MSEK (54,6 MSEK), en minskning med 3 %.

 • Resultat före skatt uppgick till 52,6 MSEK (54,6 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 40,6 MSEK (42,3 MSEK).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 70,3 MSEK (102,7 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -79,2 MSEK (-30,8 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 244,3 MSEK (215,1 MSEK).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (0,40 SEK) per aktie.

 • Intäkterna för tredje kvartalet 2017 är framförallt hänförliga till Stellaris, Cities: Skylines, Cities: Skylines Console, Hearts of Iron IV och Europa Universalis IV.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Förvärvet av spelutvecklaren Triumph Studios genomfördes med transaktionsdatum 7 juli 2017. Köpeskilling uppgick till 4 MEUR, plus en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling upp till 21 MEUR till och med december 2025.

 • Cities: Skylines PlayStation4 Edition släpptes till PS4.

 • Pillars of Eternity: Complete Edition släpptes till PS4 och Xbox One.

 • Flera expansioner släpptes under perioden; Second Wave till Steel Division: Normandy 44, Synthetic Dawn Story Pack till Stellaris, och Bastard’s Wound till Tyranny.

 • Steam Summer Sale startade 22 juni och pågick till och med 5 juli.

 • Beslut fattades att senarelägga releasen av Battletech till 2018, istället för som tidigare kommunicerat 2017.

 • Det kommunicerades att CFO Andras Vajlok har beslutat att kliva av från sin position och en process för att hitta hans efterträdare inleddes.

VD:n har ordet

Vi kan bättre!

När vi stänger årets tredje kvartal gör vi det med en tillväxt på 42% jämfört med samma kvartal 2016 samtidigt som rörelsemarginalen blev 29%. Denna är bra, men betydligt lägre än motsvarande kvartal förra året, i huvudsak beroende på negativa valutakursdifferenser, nedskrivningar av ett ännu inte annonserat projekt samt ökade royaltybetalningar. Kvartalet är ännu ett exempel på att vissa kvartal kommer att se bättre ut än andra i den löpande verksamheten.

Tillväxten i omsättning uppnår vi trots att vi bara har haft en ny spelrelease till fullpris på PC under 2017. Däremot har vi släppt framgångsrika expansioner med ett innehåll och värde som motsvarar andra fullpristitlar som finns på spelmarknaden. Vi har också släppt existerande spel på konsol. Dessa releaser är tillsammans med våra tidigare releaser vad som har drivit tillväxten i både intäkter och spelare under kvartalet. Trots det kan vi inte ge oss själva godkänt för vad vi gjort hittills under 2017. Endast ett nytt spel per år är inte bra nog.

Bakgrunden till att vi bara släpper ett spel under 2017 är att vi för ett par år sedan fattade beslut om att förbättra produktkvaliteten på våra spel. Beslut som fick effekten att vi i viss mån ströp vår produktion genom att koncentrera och begränsa den. De senaste åren har visat att den strategin har lönat sig, särskilt över tid. Men de verkliga fördelarna kommer att visa sig längre fram. Nu har vi fler team och personer på plats, är bättre rustade för framtiden och jobbar med riktigt bra utvecklare över hela världen. Och om vi tittar på det som redan är känt inför 2018 har vi två spännande titlar på gång: Först ut är Surviving Mars och sen följer Battletech.

Ser vi tillbaka på det senaste kvartalet är den största händelsen vårt förvärv av spelutvecklaren Triumph Studios. Vi har tillbringat de senaste månaderna med att integrera teamet i vår organisation. Smidigheten i övergången är ett tecken på att vi har samma syn i de stora frågorna som handlar om våra respektive communitys med spelare, vår kärlek till spelutveckling och drivet hos människorna i våra bolag. Paradox har mycket att tillföra Triumph-teamet i form av storlek, marknadsföringsmuskler, kontakter, erfarenheter och så vidare, samtidigt som det är uppenbart att även Triumph-teamet har en hel del att lära oss i våra olika discipliner.

Vi blev under det här kvartalet också konsolförläggare ”på riktigt”. Vi har tidigare experimenterat på konsol, men nu har vi släppt både Cities: Skylines på PS4 (släpptes för Xbox One i andra kvartalet), och Pillars of Eternity: Complete Edition på PS4 och Xbox One. Det är nu en naturlig del i produktionsprocessen att titta på lämplighet för konsolversion i våra spelprojekt, även om det inte innebär att alla spel automatiskt kommer att utvecklas för konsol.

Under kvartalet släppte vi också flera expansioner: Second Wave till Steel Division: Normandy 44, Synthetic Dawn Story Pack till Stellaris, och Bastard’s Wound till Tyranny. Innehållet i Stellaris fortsätter att locka nya användare och reaktivera befintliga spelare. För expansionerna till Steel Division: Normandy 44 och Tyranny har försäljningen gått långsammare. Men varje expansion bidrar ändå precis som de flesta DLC:er till att hålla spelet aktivt, särskilt i samband med säljkampanjerna som ofta följer med när vi släpper nytt innehåll.

Efter noggrant övervägande beslutade vi också att senarelägga releasen av Battletech till 2018. Det verkar ha tagits emot positivt av spelarna och marknaden väntar med spänning på spelet. Även om det givetvis bär oss emot att senarelägga ett spelsläpp, är det något vi accepterar när det är affärsmässigt klokt på grund av kvalitetsskäl.

Precis som tidigare år medverkade vi på Gamescom i Tyskland, en av världens absolut största spelmässor som varje år slår publikrekord. I år besökte över 350 000 personer mässan. Vår medverkan bestod främst i en mängd inbokade möten med medier, möten med våra partner, och givetvis vår årliga Paradox-fest. I år hade vi också en informell fan-gathering där vi träffade våra spelare. De spel och expansioner vi visade upp för medierna tillsammans med respektive utvecklare var Surviving Mars, Battletech, Stellaris – Synthetic Dawn samt Tyranny: Bastard’s Wound. Vi gav också intervjuer i samband med tillkännagivandet av Cities: Skylines – Green Cities och Crusader Kings 2 – Jade Dragon. Att Gamescom har blivit en stor mässa underströks av att Angela Merkel gästade öppningsceremonin.

Under det här kvartalet meddelade också vår CFO Andras Vajlok att han har beslutat att kliva av sin roll, och processen för att hitta hans efterträdare inleddes. Andras och jag har jobbat ihop i över sex år och levererat flera stora milstenar ihop. Även om jag personligen tycker att det är tråkigt att vi inte kommer jobba ihop på daglig basis längre, så representerar varje förändring en möjlighet. Därför är jag väldigt glad över att kunna meddela att det är klart att vår nya CFO blir Alexander Bricca som börjar hos oss inom sex månader. Han har en mycket relevant bakgrund och är lika spänd som jag är inför vår fortsatta resa.

Med Andras hjälp kommer vi att se till att Alexander får den bästa introduktionen till Paradox och kommer att kunna hjälpa oss att nå de mål vi har för framtiden.

Fredrik Wester, VD

Presentation av delårsrapport

Tisdagen den 14 november 12:00 presenteras rapporten av Fredrik Wester och Andras Vajlok via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive.

Skicka frågor på förhand via vårt forum https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/quarterly-report-q3-q-a-stream-tuesday-nov-14-at-12-00-noon-cet.1053635/, genom att maila dem till ir@paradoxplaza.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett konto.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive
Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555489

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2017.

News