Ändrade rapportdatum för Paradox Interactive AB (publ)

Paradox Interactive AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för januari – september 2016 den 14 november 2016, istället för som tidigare kommunicerat den 7 november 2016. Bokslutskommunikén och rapport för fjärde kvartalet 2016 kommer att publiceras 14 februari 2017 istället för som tidigare kommunicerat den 10 februari 2017.

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 070-355 54 18

Tags & categories

News