Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2018

 • Omsättningen uppgick till 336,9 MSEK (222,4 MSEK), en ökning med 51 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 146,8 MSEK (86,7 MSEK), en ökning med 69 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 146,8 MSEK (86,7 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 114,3 MSEK (68,8 MSEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 151,3 MSEK (139,7 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -167,9 MSEK (-63,4 MSEK).
 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 327,0 MSEK (320,1 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,08 SEK (0,65 SEK) per aktie.
 • Intäkterna för fjärde kvartalet 2018 är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Stellaris, Crusader Kings II, Europa Universalis IV och Hearts of Iron IV.

Helåret 2018

 • Omsättningen uppgick till 1 127,7 MSEK (813,8 MSEK), en ökning med 39 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 455,1 MSEK (339,8 MSEK), en ökning med 34 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 455,2 MSEK (339,6 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 353,9 MSEK (264,9 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,35 SEK (2,51 SEK) per aktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 SEK (1,00 SEK) per aktie för räkenskapsåret 2018.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Sex expansioner släpptes under perioden; Industries till Cities: Skylines, MegaCorp till Stellaris, Flashpoint till BATTLETECH, Space Race till Surviving Mars, Holy Fury till Crusader Kings II och Golden Century till Europa Universalis IV.
 • Rättigheterna och varumärken kopplade till Prison Architect förvärvades från Introversion Software Ltd.
 • Steam Winter Sale startade 20 december och pågick till och med 3 januari.

VD:n har ordet

Vårt bästa år hittills

2018 var ett händelserikt år för Paradox Interactive, och jag är stolt och glad att kunna meddela att vi nu lägger vårt intäktsmässigt bästa kvartal någonsin till handlingarna. Detta gör vi utan att ha släppt något nytt spel under kvartalet, vilket återigen visar på styrkan i vår strategi att utveckla och förlägga spel och varumärken långsiktigt. Kontinuerliga uppdateringar och expansioner ger våra spel lång livslängd, både vad gäller antal spelare och återkommande intäkter.

Vi gav under året ut 16 expansioner till befintliga spel, varav sex släpptes under fjärde kvartalet 2018; Industries till Cities: Skylines, MegaCorp till Stellaris, Holy Fury till Crusader Kings II, Flashpoint till BATTLETECH, Space Race till Surviving Mars och Golden Century till Europa Universalis IV. Vi kan konstatera att flera av våra spel fortsätter att vara populära många år efter release. Europa Universalis IV och Crusader Kings II släpptes för mer än fem respektive sju år sedan, men fortsätter alltjämt att attrahera såväl nya som befintliga spelare. När vi släppte Holy Fury – den senaste expansionen till Crusader Kings II – i november 2018, så omsatte den mer under den första månaden än någon annan tidigare expansion för spelet någonsin gjort på samma tid.

I början av året gav vi ut de nya spelen Surviving Mars och Battletech. I september gjorde Paradox Interactive premiär på Nintendo Switch med Cities: Skylines – Nintendo Switch Edition. Trots att endast ett fåtal av våra mest framgångsrika spel finns tillgängliga på konsol så stod våra konsolintäkter under året för 12% av de totala intäkterna. Vi avslutade året med att förvärva rättigheterna till spelet och varumärket Prison Architect, ett prisbelönt och smått kultförklarat managementspel skapat av den engelska studion Introversion Software Ltd. Spelet finns utgivet på PC, Mac, Linux, Xbox, Playstation, Switch samt i mobilversion för iOS och Android, och har hittills sålt i över två miljoner exemplar.

Med Prison Architect lägger vi en viktig byggsten för framtida tillväxt inom just management-segmentet, där Cities: Skylines och Surviving Mars för närvarande är våra mest framgångsrika spel. Att kontinuerligt fylla på portföljen med nya spel och varumärken är en central del i vår strategi, som gör att vi inte behöver förlita oss på att varje enskilt projekt blir en framgång direkt vid release.

Under 2018 växte vi även genom ett antal förvärv. Vi förvärvade studion Harebrained Schemes LLC, skapare av spelet BATTLETECH, samt en minoritetsandel i studion Hardsuit Labs Inc, som arbetar på ett icke-utannonserat spel för vår räkning. Syftet med dessa investeringar var att säkra vår kompetens och kapacitet att utveckla spel inom såväl strategi- som andra segment. Vi har även utökat vår befintliga organisation rejält – under fjärde kvartalet passerade vi 400 anställda medarbetare i koncernen.

Under 2018 investerade vi 304 MSEK i spelutveckling, samt 155 MSEK i förvärv av utvecklingsstudior och varumärken, mer än något tidigare år. Vi har även ökat investeringarna i vår egen tekniska plattform samt i vår marknadsföring. Investeringarna har finansierats helt av kassaflödet från vår löpande verksamhet. Ur vårt perspektiv har Paradox tillväxtresa bara börjat och 2019 kommer vi att investera mer än någonsin i att bygga för framtiden. Med det i åtanke vill jag igen poängtera att vår omsättning och vårt resultat varierar kraftigt mellan kvartal, beroende på timing av releaser av nya spel och expansioner. Så har det varit 2018 och så kommer det fortsätta vara under kommande år.

År 2019 kommer vi att lägga två helt nya spel till vår portfölj – Age of Wonders: Planetfall och Imperator: Rome – samt för första gången någonsin välkomna konsolpubliken till grand strategy-genren genom Stellaris: Console Edition. Vi kommer även att avslöja mer om några av de spelprojekt som just nu är under utveckling hos våra spelstudior, men som ännu inte har offentliggjorts.

För spelbranschen i stort ser 2019 ut att bli ett år präglat av växande konkurrens på distributionsmarknaden. Flera starka aktörer har på senare tid offentliggjort sina planer på att utmana Steams dominans på PC-marknaden, samtidigt som konsolplattformarna börjar förbereda skiftet till nästa hårdvarugeneration.

Vi ser denna utveckling som positiv för Paradox Interactive. Vi äger en stark portfölj av populära spel och välkända varumärken, innehåll som är mycket attraktivt för alla de aktörer som vill slå sig in på distributionsmarknaden. Vår strategi är fortsatt att arbeta brett med alla marknadens ledande distributörer, samtidigt som vi bygger vårt eget ekosystem runt Paradox Interactive som den främsta förläggaren av djupa, komplexa spelupplevelser av högsta kvalitet.

Det har nu gått sex månader sen jag tillträdde som VD för Paradox Interactive. Jag är lika glad nu som då att få vara med på denna otroligt spännande resa. Vi har ett minst sagt händelserikt 2019 att se fram emot.

Ebba Ljungerud, VD

Presentation av rapport

Den 19 februari 12:00 presenteras rapporten av Ebba Ljungerud och Alexander Bricca via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive.

Skicka frågor på förhand via vårt forum https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/paradox-q4-2018-report-and-livestream.1152608/ genom att maila dem till ir@paradoxplaza.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett konto.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555418

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2019.

News