Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet 2019

 • Omsättningen uppgick till 381,3 MSEK (336,9 MSEK), en ökning med 13 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 163,5 MSEK (146,8 MSEK), en ökning med 11 %. Rörelseresultatet påverkas positivt av en omvärdering av den villkorade köpeskillingen kopplad till förvärvet av Harebrained Schemes uppgående till 44,1 MSEK.

 • Resultat före skatt uppgick till 156,7 MSEK (146,8 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 130,5 MSEK (114,3 MSEK).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 265,4 MSEK (151,3 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -135,4 MSEK (-167,9 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 554,2 MSEK (327,0 MSEK).

 • Resultat per aktie uppgick till 1,24 SEK (1,08 SEK) per aktie.

 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till BATTLETECH, Cities: Skylines, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

Helåret 2019

 • Omsättningen uppgick till 1 289,3 MSEK (1 127,7 MSEK), en ökning med 14 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 473,5 MSEK (455,1 MSEK), en ökning med 4 %.

 • Resultat före skatt uppgick till 466,8 MSEK (455,2 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 374,1 MSEK (353,9 MSEK).

 • Resultat per aktie uppgick till 3,54 SEK (3,35 SEK) per aktie.

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet 2019

 • Ett nytt spel släpptes i early access under perioden; Surviving the Aftermath utvecklat av Iceflake Studios.

 • Tre expansioner släpptes under perioden; Heavy Metal till BATTLETECH, Revelations till Age of Wonders: Planetfall och Psych Ward: Wardens Edition till Prison Architect.

 • Paradox spelmässa PDXCON ägde rum i Berlin.

 • Det nya spelet Crusader Kings III utvecklat av Paradox Development Studio utannonserades med en planerad release 2020.

 • Paradox Development Studio och förlagsverksamheten tillträdde nya lokaler på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm.

VD:n har ordet

Bågen är spänd för 2020

2019 var ett år präglat av förberedelser inför fram­tiden. Vi har under året investerat i spelutveckling, satsat på marknadsföring och byggt vår organisa­tion för att ge oss bästa möjliga förutsättningar att utveckla och förlägga våra kommande spel. Årets sista kvartal är inget undantag. Vi investerade 121 MSEK i spelutveckling, vilket är 34% mer än samma kvartal föregående år. Vi genomförde vårt största PDXCON någonsin, denna gång i Berlin, tillsam­mans med över 2000 fans från över 40 länder (samt ytterligare drygt 200 000 tittare på våra live­sändningar från eventet). På plats var också samtli­ga Paradoxmedarbetare för att på detta fantastiska evenemang umgås med fans och partners, visa våra spel och berätta vad som kommer framöver.

Våra satsningar på organisation, marknadsföring och spelutveckling är långsiktiga och en grund för den tillväxt vi vill uppnå kommande år. Sats­ningar innebär också högre kostnader och på kort sikt lägre marginaler då intäkterna kommer under senare perioder. 2019 ökade vi både kvalitet och mängd marknadsföring signifikant jämfört med tidigare år. Till stor del handlar det om marknadsfö­ring för de kommande spelen Vampire: the Masqu­erade – Bloodlines 2, Crusader Kings III, Empire of Sin och Surviving the Aftermath, i syfte att nå nya spelargrupper, driva intresseanmälningar och förhandsbokningar. Vi fortsätter också att investera i marknadsföring för våra existerande speltitlar, för att driva engagemang, försäljning och attrahera nya spelare. Vid utgången av 2019 var antalet må­natliga unika aktiva spelare i Paradox portfölj över 4 miljoner, vilket är ca 30% högre än vid utgången av 2018 och den högsta siffran någonsin i vår historia. Antalet registrerade Paradox-konton i vårt ekosystem var vid utgången av 2019 drygt 12 miljoner, även det en ökning med 30% jämfört med året innan.

Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 13% jämfört med samma kvartal 2018 och intäkterna för helåret 2019 ökade med 14% jämfört med 2018. Vinst före skatt var för kvartalet 7% högre än fjärde kvartalet 2018 medan vinst före skatt för helåret 2019 var 3% högre än 2018. Kostnaderna ökar i takt med att vi successivt utvecklar och förbereder lanseringen för fler och större spel.

Periodens intäkter är å andra sidan starkt beroen­de av antalet och storleken på de spel vi lanserar under perioden, något som varierar från kvartal till kvartal och från år till år. Vi hade inför kvartalet hoppats släppa ytterligare någon expansion och det är alltid tråkigt att behöva skjuta lanseringar på framtiden. Samtidigt vet vi och jag av erfaren­het att kvalitet är avgörande och måste gå först – det lönar sig alltid i längden.

En central del av vår affär är att erbjuda våra spel genom de distributionskanaler och affärsmodel­ler som uppskattas av våra spelare. Vår sedan ett decennium viktigaste distributionskanal är Steam, och vi har under kvartalet fortsatt vårt nära samarbete genom den årliga Publisher Weekend som alltid genererar mycket försäljning. Samtidigt vet vi att spelarbeteenden ändras över tid och därför är det viktigt för oss att kontinuerligt testa nya distributionskanaler. Vi har sedan lanseringen i juni 2019 medverkat i Microsofts abonnemangs­tjänst Xbox Game Pass för PC och under fjärde kvartalet har vi utökat vårt deltagande genom att lägga till flera av våra mest populära spel, såsom Stellaris, Hearts of Iron IV och Europa Universa­lis IV. Vi har under kvartalet även släppt spelet Surviving the Aftermath i en early access-version tillsammans med Epic Games. Efter utgången av kvartalet lanserade vi ett erbjudande på prov där våra Europa Universalis IV-spelare erbjuds att ge­nom ett månadsabonnemang få tillgång till spelets samtliga expansioner. Detta är ytterligare ett sätt för oss att testa metoder för att nå fler spelare och öka deras engagemang.

I november släppte vi vår första expansion till spe­let Prison Architect sedan vi förvärvade spelet och varumärket i december 2018. Samma månad släpp­te vi också vår första expansion till spelet Age of Wonders: Planetfall. Det är också glädjande att se hur vårt kontinuerliga förbättringsarbete med Impe­rator: Rome nu börjat ge konkreta resultat. I slutet av det fjärde kvartalet, efter en rad uppdateringar, nådde Imperator: Rome sina högsta spelarsiffror sedan lanseringen, och spelet har gått från mes­tadels negativa till mestadels positiva användarre­censioner på Steam. Det är ytterligare ett exempel på vår långsiktiga strategi att metodiskt bygga och utveckla våra varumärken och franchises, i nära samklang med vårt spelarcommunity.

Efter utgången av perioden har vi även lanserat mobilspelet Stellaris Galaxy Command. Lansering sker än så länge i begränsad omfattning på ett fåtal marknader för att testa spelet och samla in feed­back från våra spelare för vidare utveckling och inför lanseringar på flera marknader.

Framför oss väntar ett viktigt år med lanseringar av spelen Crusader Kings III, Vampire: the Masqu­erade – Bloodlines 2, Empire of Sin, samt den fulla lanseringen av Surviving the Aftermath. Jag och alla medarbetare ser verkligen fram emot 2020, med de största och mest ambitiösa spelen hittills i vår historia!

Ebba Ljungerud, VD

Presentation av rapport

Den 18 februari 12:00 presenteras rapporten av Ebba Ljungerud och Alexander Bricca via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive.

Skicka frågor på förhand via vårt forum https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/paradox-q4-2019-report-and-livestream.1327081/ genom att maila dem till ir@paradoxinteractive.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett Twitch-konto.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com
Telefon: 0703-555418

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2020.

Tags & categories

News