News

  • Interim Report January – September 2019

    Third quarter 2019 Revenues amounted to SEK 282.6 (225.0) million, an increase by 26 % compa­red to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 93.1 (68.3) million, ...
    Read more
  • Delårsrapport januari – september 2019

    Tredje kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 282,6 MSEK (225,0 MSEK), en ökning med 26 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 93,1 MSEK (68,3 M...
    Read more