Investors

Andras Vajlok

Andras Vajlok, CFO

Address: Paradox Interactive AB (publ), Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm