Delårsrapport januari – juni 2016

Andra kvartalet 2016

 • Omsättningen uppgick till 234,9 MSEK (182,0 MSEK), en ökning med 29 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 142,3 MSEK (68,4 MSEK), en ökning med 108 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 142,9 MSEK (68,4 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 110,6 MSEK (53,2 MSEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62,1 MSEK (174,5 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -25,1 MSEK (-20,7 MSEK).
 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 143,2 MSEK (176,4 MSEK).
 • Under andra kvartalet 2016 släpptes de egenutvecklade spelen Stellaris och Hearts of Iron IV, samt en expansion till Europa Universalis IV – Mare Nostrum. Intäkterna för andra kvartalet 2016 är framförallt hänförliga till Stellaris, Hearts of Iron IV, Cities: Skylines, Europa Universalis IV, Pillars of Eternity och Crusader Kings II.

Första halvåret 2016

 • Omsättningen uppgick till 328,2 MSEK (386,7 MSEK), en minskning med 15 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 167,5 MSEK (166,0 MSEK), en ökning med 1 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 168,0 MSEK (165,8 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 130,0 MSEK (129,1 MSEK).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Den 31 maj listades företaget på Nasdaq First North. Målsättningen var att bjuda in anställda, fans och andra långsiktiga intressenter på bolagets fortsatta resa. Totalt 15,5 % av bolaget erbjöds och bolaget fick över 22 000 nya aktieägare.
 • I juni deltog Paradox på E3, en av de större globala branschmässorna. Bland annat visades det kommande rollspelet Tyranny, utvecklat av Obsidian Entertainment, för inbjuden media.
 • Den 23 juni startade årets ”Steam Summer Sale” som pågick till och med 4 juli.

VD:n har ordet

Bästa kvartalet i Paradox historia

Paradox har under de senaste, åtminstone fem åren, följt en väl utstakad plan där grundfilosofin har varit att växa under lönsamhet. Att vi under kvartal två uppvisar starkare resultat än någonsin tidigare i bolagets historia är därför varken en överraskning eller en slump. Samtidigt ska vi komma ihåg att det kommer att finnas bättre kvartal och sämre kvartal, precis som vi tidigare påpekat.

Den övergripande målsättningen har varit att fortsätta bygga ett bolag med långsiktig lönsamhet där vi utgår ifrån vår existerande målgrupp och vår Paradox formel (Paradox Game Pillars). I tillägg skapar vi genom förvärv och strategiska partnerskap, till exempel White Wolf, större höjd för framtiden samtidigt som vi kontinuerligt utvecklas och utmanar oss själva på kvalitetssidan för att skapa bättre produkter.

Vi har en robust produktportfölj i ryggen och det gör oss mindre sårbara för enskilda spelsläpp, även om vi givetvis kan göra fler investeringar och satsa på utveckling och förbättring i större utsträckning ju mer framgångsrika våra titlar är.

Initial framgång tenderar att korrelera med en lång long-tail av intäkter för varumärket, då vi kontinuerligt skapar nytt innehåll till våra spel. En större spelarbas innebär också en större grupp av personer som skapar eget innehåll i form av modifikationer, youtube videos, streams och så vidare och därmed även hjälper till att hålla varumärket vid liv.

Under kvartal två släppte vi två egenutvecklade spel inom den nisch där vi är absolut starkast och därför visste vi att kvartalet skulle bli starkt även resultatmässigt. Att det skulle bli det starkaste kvartalet i Paradox historia förstod vi först under spelens försäljningskampanjer.

Stellaris fick ett oerhört positivt mottagande och slog nytt rekord för intäkter de första 24 timmarna någonsin för bolaget. Även om spelet till viss del bygger på den formel som gjort Paradox Development Studio till en världsberömd utvecklingsstudio, finns många exempel där man testat gränserna, implementerat nytt och förändrat.

Hearts of Iron är ett av våra största och mest framgångsrika varumärken och med så många existerande fans ställs det skyhöga förväntningar från den existerande spelarbasen.  Hearts of Iron IV inte bara mötte dessa förväntningar utan blev det snabbast säljande historiska strategispelet Paradox någonsin släppt. Användarrecensioner och recensionerna från media visar att teamet inte bara lyckats med att möta de existerande spelarnas förväntningar utan även, precis som med Stellaris, lyckats locka många nya spelare.

Att både nya och gamla spelare uppskattar båda spelen är ett bra exempel på hur vi som företag kan kapitalisera på våra existerande styrkor medan vi samtidigt utvecklar och utmanar oss själva.

Även de spel som släpptes under perioden 2012-2015, huvudsakligen Crusader Kings II, Europa Universalis IV och Cities: Skylines, visade god försäljning under det andra kvartalet. Gemensamt för samtliga av dessa spel är att spelarbasen är mycket aktiv, både i antal spelade timmar men kanske framförallt i det innehåll spelarna skapar för spelen och varandra.

Utöver de projekt som redan har utannonserats eller finns tillgängliga på marknaden har vi för närvarande flertalet aktiva projekt som befinner sig i olika stadier av produktionsfasen eller i tidig förproduktion. Av dessa projekt kommer vissa aldrig nå produktionsstadiet eller kommuniceras.

I juni passerade Paradox för första gången 1,5 miljoner månadsaktiva spelare för våra spel. Antalet aktiva spelare är en bra indikation på hur det går för ett spelföretag, särskilt om man ser till trender över längre tid. I vårt fall har vi haft en mycket tydligt uppåtgående trend de senaste åren.

Vi har sedan start haft en mycket nära relation med vårt community, där alla våra anställda och i synnerhet våra utvecklare, uppmuntras att ha direktkontakt med våra spelare. Detta har absolut varit en bidragande faktor till att vi lyckats utöka vår spelarbas utan att tappa den personliga touchen samt behålla känslan för vad användaren vill ha. Ett bra spel är ett spel som användare vill spela ofta och länge samt är villiga att betala för.

Vi är fortsatt välfinansierade med en god kassa och vi kommer att fortsätta fokusera på att finansiera spel som matchar vår portfölj och som i huvudsak baserar sig på den portfölj av varumärken som ägs av Paradox.

White Wolf Publishing har nu ett team på fem personer som jobbar med licensieringsverksamheten och vi hoppas på att snart få skörda de första frukterna av detta arbete.

Paradox listades på First North Premier den 31 maj och vi fick över 22 000 nya aktieägare. Då målsättningen var att bjuda in fler personer på den långsiktiga resa vi ser för Paradox har det varit extra roligt att se så många fans och anställda som nyblivna aktieägare. Utvecklingen för kursen har varit positiv och i skrivande stund handlas aktien på 85 % över introduktionskursen.

I och med börsnoteringen startade vi ett nytt kapitel för Paradox. Ett nytt kapitel med många möjligheter men med samma grundfilosofier som funnits hos oss sedan start. På många sätt har den här resan bara börjat. Förvänta er upp och nedgångar men över tid tillväxt under lönsamhet, eller ”business as usual” som vi kallar det.

Fredrik Wester, VD

Presentation av delårsrapport

Torsdagen den 25 augusti 12:00 presenteras rapporten av Fredrik Wester och Andras Vajlok via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive.

Skicka frågor på förhand via vårt forum https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/quarterly-report-q-a-stream-12-pm-cet-noon.964121/, genom att maila dem till ir@paradoxplaza.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett konto.

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive
Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 070-355 54 18

Tags & categories

News