Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2016 på bolagets webbsida

Paradox Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida www.paradoxinteractive.com. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive
Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555489

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017.

Tags & categories

News