Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets webbsida

Paradox Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida www.paradoxinteractive.com. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555489

Tags & categories

News