Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets webbsida

Paradox Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida www.paradoxinteractive.com. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555418

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2019.

Tags & categories

News