Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets webbsida

Paradox Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida www.paradoxinteractive.com. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555418

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2019.

Tags & categories

News

  • Interim Report January – September 2019

    Third quarter 2019 Revenues amounted to SEK 282.6 (225.0) million, an increase by 26 % compa­red to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 93.1 (68.3) million, ...
    Read more
  • Delårsrapport januari – september 2019

    Tredje kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 282,6 MSEK (225,0 MSEK), en ökning med 26 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 93,1 MSEK (68,3 M...
    Read more