Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets webbsida

Paradox Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida www.paradoxinteractive.com. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ebba Ljungerud, CEO Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com
Telefon: 070-355 54 18

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2020.

Tags & categories

News