Paradox Interactive stärker teamet med ny VD

Fredrik Wester kliver in i rollen som arbetande styrelseordförande på heltid

Paradox Interactive AB meddelar idag att bolaget ämnar utse Ebba Ljungerud, nuvarande styrelseledamot sedan 4 år tillbaka samt Chief Commercial Officer på Kindred Group, till ny VD med start i augusti 2018. Nuvarande VD Fredrik Wester, kliver in i en ny roll som arbetande styrelseordförande och kommer att arbeta med bolaget på heltid. Styrelsens nuvarande ordförande, Håkan Sjunnesson, antar posten som vice ordförande.

Ebba Ljungerud har flera tillväxtresor i olika bolag bakom sig. Hon har gedigen erfarenhet av att leda bolag med internationell verksamhet och hög komplexitet samt har haft resultatansvar för omfattande affärsområden med stora personalstyrkor. Hon har även byggt upp flera starka ledningsteam. Ebba arbetar för närvarande som Chief Commercial Officer på Kindred Group i London (fd Unibet Group).

Förändringarna görs för att bättre kunna ta tillvara på Paradox tillväxtmöjligheter och samtidigt stärka stödet till den existerande verksamheten.  

Ebba Ljungerud tillträder som vd i augusti. Fredrik Wester utses till arbetande styrelseordförande efter formellt beslut av årsstämman i maj. Dock är samtliga huvudägare överens. Alla förändringar sker i augusti.

Fredrik Wester kommenterar: En av anledningarna till att vi har kommit så här långt, är att vi har byggt på det vi kan bäst samtidigt som vi vågat utmana oss själva och inte varit rädda för att göra de förändringar som krävs för att ta bolaget till nästa nivå. Som ett led i det är det viktigt att vi har rätt personer på rätt plats. Ebba har bra förståelse för Paradox och vår kultur, en bred och gedigen kompetens och framförallt en stark vilja och ambition att vidareutveckla bolaget. Vi har väldigt högt förtroende för Ebba efter våra år tillsammans i styrelsen och jag är övertygad om att hon kommer att stärka upp vårt team på Paradox enormt.

Wester fortsätter: Ebba kommer att ansvara för alla delar av vår existerande verksamhet i sin roll som VD, medan jag själv kommer att fokusera på att bättre ta tillvara på Paradox tillväxtmöjligheter. Det är något jag fokuserat mycket på under mina år på Paradox, men som jag haft begränsat med tid för under de senaste två åren. Däri ingår förvärv, nya möjligheter och affärsutveckling, men även att stötta delar av verksamheten vid behov.

Ebba Ljungerud kommenterar: Mina fyra år i Paradox styrelse har följt ungefär samma utveckling som bolaget, det har gått fort, varit utmanande, krävt snabba förändringar och framförallt varit otroligt kul. Det är ett fantastiskt bolag och jag har haft förmånen att jobba inte bara med Fredrik och övriga styrelsen utan även ledningsgruppen och personer i bolaget. Kombinerat med mina erfarenheter av att leda och utveckla snabbväxande företag ser jag verkligen fram emot att fortsätta ta Paradox framåt på den utstakade vägen. Det ska bli oerhört kul att fortsätta skapa resultat tillsammans med människorna i organisationen, alla våra spännande produkter samt lära känna vårt spelarcommunity bättre.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555489

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018.

Tags & categories

News