Press releases

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets webbsidaRead more

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 13.00 på Biograf Victoria, Götgatan 67, 116 21 Stockholm. Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2018. Omsättningen uppgick till 336,9 MSEK (222,4 MSEK), en ökning med 51 % jämfört med samma period föregående år.Read more