Press releases

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 18 maj 2021

Paradox Interactive AB (publ) har kallat aktieägarna till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras...Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2020

Fjärde kvartalet 2020 Omsättningen uppgick till 433,7 MSEK (381,3 MSEK), en ökning med 14 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 79,5 MSEK (163,5 MSEK), en minskning med 51 %...Read more