Press releases

Paradox Interactive AB (publ) byter Certified Adviser

Paradox Interactive AB (publ), listat på First North, har tecknat avtal med FNCA Sweden AB om tjänsten som Certified Adviser. FNCA Sweden AB kommer vara bolagets Certified Adviser from och med...Read more

Delårsrapport januari – september 2017

Tredje kvartalet 2017. Omsättningen uppgick till 180,7 MSEK (127,2 MSEK), en ökning med 42 % jämfört med samma period föregående år.Read more

Valberedning utsedd i Paradox Interactive AB (publ) inför årsstämman 2018

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Paradox Interactive AB (publ)s valberedning utses av de per den 30 september till röstetalet största aktieägarna i bolaget...Read more

Delårsrapport januari – juni 2017

Andra kvartalet 2017 Omsättningen uppgick till 289,4 MSEK (234,9 MSEK), en ökning med 23 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 162,3 MSEK (142,3 MSEK), en ökning med 14 %...Read more

Ändrade rapportdatum för Paradox Interactive AB (publ)

Paradox Interactive AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för januari – juni 2017 den 15 augusti 2017, istället för som tidigare kommunicerat den 14 augusti 2017. Delårsrapporten...Read more

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 5 maj 2017

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 5 maj 2017 beslutades följande Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen...Read more

Delårsrapport januari – mars 2017

Omsättningen uppgick till 121,3 MSEK (93,3 MSEK), en ökning med 30 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 38,0 MSEK (25,2 MSEK), en ökning med 51 %. Resultat före ska...Read more

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2016 på bolagets webbsidaRead more

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 kl. 15.00 hos Paradox Interactive, Västgötagatan 5, Stockholm. Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Omsättningen uppgick till 198,4 MSEK (126,8 MSEK), en ökning med 56 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 85,9 MSEK (43,7 MSEK), en ökning med 96 %....Read more