Press releases

Valberedning utsedd i Paradox Interactive AB (publ) inför årsstämman 2019

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Paradox Interactive AB (publ)s valberedning utses av de per den 30 september till röstetalet största aktieägarna i bolaget...Read more

Delårsrapport januari – september 2018

Tredje kvartalet 2018 Omsättningen uppgick till 225,0 MSEK (180,7 MSEK), en ökning med 25 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 68,3 MSEK (52,9 MSEK), en ökning med 29 %...Read more

Delårsrapport januari – juni 2018

Andra kvartalet 2018 Omsättningen uppgick till 298,8 MSEK (289,4 MSEK), en ökning med 3 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 99,4 MSEK (162,3 MSEK), en minskning med 39 ...Read more

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 18 maj 2018

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 18 maj 2018 beslutades följande Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen...Read more

Delårsrapport januari – mars 2018

Första kvartalet 2018. Omsättningen uppgick till 267,0 MSEK (121,3 MSEK), en ökning med 120 % jämfört med samma period föregående år.Read more

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets webbsidaRead more

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 maj 2018 kl. 13.00 på Scandic Malmen, Götgatan 49-51, 116 21 Stockholm.Read more

Paradox Interactive stärker teamet med ny VD

Fredrik Wester kliver in i rollen som arbetande styrelseordförande på heltidRead more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2017

Fjärde kvartalet 2017. Omsättningen uppgick till 222,4 MSEK (198,4 MSEK), en ökning med 12 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 86,7 MSEK (85,9 MSEK), en ökning med 1 %...Read more