Press releases

Delårsrapport januari – september 2019

Tredje kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 282,6 MSEK (225,0 MSEK), en ökning med 26 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 93,1 MSEK (68,3 MSEK), en ökning med 36 %...Read more

Delårsrapport januari – juni 2019

Andra kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 387,2 MSEK (298,8 MSEK), en ökning med 30 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 154,2 MSEK (99,4 MSEK), en ökning med 55 %...Read more

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 17 maj 2019

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 17 maj 2019 beslutades följandeRead more

Delårsrapport januari – mars 2019

Första kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 238,3 MSEK (267,0 MSEK), en minskning med 11 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 62,7 MSEK (140,5 MSEK), en minskni...Read more

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets webbsidaRead more

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 13.00 på Biograf Victoria, Götgatan 67, 116 21 Stockholm. Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2018. Omsättningen uppgick till 336,9 MSEK (222,4 MSEK), en ökning med 51 % jämfört med samma period föregående år.Read more