Press releases

Delårsrapport januari – juni 2020

ANDRA KVARTALET 2020 Omsättningen uppgick till 464,9 MSEK (387,2 MSEK), en ökning med 20 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 199,0 MSEK (154,2 MSEK), en ökning med 29 %...Read more

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 15 maj 2020

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 15 maj 2020 beslutades följande Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncer...Read more

Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet 2020 Omsättningen uppgick till 400,4 MSEK (238,3 MSEK), en ökning med 68 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 165,9 MSEK (62,7 MSEK), en ökning med 164 %...Read more

Paradox Interactive AB ger aktieägarna möjlighet att poströsta digitalt inför årsstämman 2020

Paradox har beslutat att aktieägare före årsstämman 2020 ska kunna utöva sin rösträtt genom digital poströstning. Paradox uppmanar aktieägare att använda denna möjlighet för att minimera antalet personer so...Read more

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets webbsida Paradox Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolag...Read more

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 kl. 13.00 i Paradox Interactives lokaler på Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm. Anmäl...Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 381,3 MSEK (336,9 MSEK), en ökning med 13 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 163,5 MSEK (146,8 MSEK), en ökning med 11 %....Read more

Delårsrapport januari – september 2019

Tredje kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 282,6 MSEK (225,0 MSEK), en ökning med 26 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 93,1 MSEK (68,3 MSEK), en ökning med 36 %...Read more

Delårsrapport januari – juni 2019

Andra kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 387,2 MSEK (298,8 MSEK), en ökning med 30 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 154,2 MSEK (99,4 MSEK), en ökning med 55 %...Read more

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 17 maj 2019

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 17 maj 2019 beslutades följandeRead more

Delårsrapport januari – mars 2019

Första kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 238,3 MSEK (267,0 MSEK), en minskning med 11 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 62,7 MSEK (140,5 MSEK), en minskni...Read more

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets webbsidaRead more

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 13.00 på Biograf Victoria, Götgatan 67, 116 21 Stockholm. Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2018. Omsättningen uppgick till 336,9 MSEK (222,4 MSEK), en ökning med 51 % jämfört med samma period föregående år.Read more

Valberedning utsedd i Paradox Interactive AB (publ) inför årsstämman 2019

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Paradox Interactive AB (publ)s valberedning utses av de per den 30 september till röstetalet största aktieägarna i bolaget...Read more

Delårsrapport januari – september 2018

Tredje kvartalet 2018 Omsättningen uppgick till 225,0 MSEK (180,7 MSEK), en ökning med 25 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 68,3 MSEK (52,9 MSEK), en ökning med 29 %...Read more

Delårsrapport januari – juni 2018

Andra kvartalet 2018 Omsättningen uppgick till 298,8 MSEK (289,4 MSEK), en ökning med 3 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 99,4 MSEK (162,3 MSEK), en minskning med 39 ...Read more

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 18 maj 2018

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 18 maj 2018 beslutades följande Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen...Read more

Delårsrapport januari – mars 2018

Första kvartalet 2018. Omsättningen uppgick till 267,0 MSEK (121,3 MSEK), en ökning med 120 % jämfört med samma period föregående år.Read more

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets webbsidaRead more

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 maj 2018 kl. 13.00 på Scandic Malmen, Götgatan 49-51, 116 21 Stockholm.Read more

Paradox Interactive stärker teamet med ny VD

Fredrik Wester kliver in i rollen som arbetande styrelseordförande på heltidRead more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2017

Fjärde kvartalet 2017. Omsättningen uppgick till 222,4 MSEK (198,4 MSEK), en ökning med 12 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 86,7 MSEK (85,9 MSEK), en ökning med 1 %...Read more

Paradox Interactive AB (publ) byter Certified Adviser

Paradox Interactive AB (publ), listat på First North, har tecknat avtal med FNCA Sweden AB om tjänsten som Certified Adviser. FNCA Sweden AB kommer vara bolagets Certified Adviser from och med...Read more

Delårsrapport januari – september 2017

Tredje kvartalet 2017. Omsättningen uppgick till 180,7 MSEK (127,2 MSEK), en ökning med 42 % jämfört med samma period föregående år.Read more

Valberedning utsedd i Paradox Interactive AB (publ) inför årsstämman 2018

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Paradox Interactive AB (publ)s valberedning utses av de per den 30 september till röstetalet största aktieägarna i bolaget...Read more

Delårsrapport januari – juni 2017

Andra kvartalet 2017 Omsättningen uppgick till 289,4 MSEK (234,9 MSEK), en ökning med 23 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 162,3 MSEK (142,3 MSEK), en ökning med 14 %...Read more

Ändrade rapportdatum för Paradox Interactive AB (publ)

Paradox Interactive AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för januari – juni 2017 den 15 augusti 2017, istället för som tidigare kommunicerat den 14 augusti 2017. Delårsrapporten...Read more

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 5 maj 2017

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 5 maj 2017 beslutades följande Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen...Read more

Delårsrapport januari – mars 2017

Omsättningen uppgick till 121,3 MSEK (93,3 MSEK), en ökning med 30 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 38,0 MSEK (25,2 MSEK), en ökning med 51 %. Resultat före ska...Read more

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2016 på bolagets webbsidaRead more

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 kl. 15.00 hos Paradox Interactive, Västgötagatan 5, Stockholm. Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Omsättningen uppgick till 198,4 MSEK (126,8 MSEK), en ökning med 56 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 85,9 MSEK (43,7 MSEK), en ökning med 96 %....Read more

Delårsrapport januari – september 2016

Tredje kvartalet 2016 Omsättningen uppgick till 127,2 MSEK (90,5 MSEK), en ökning med 41 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 54,6 MSEK (32,0 MSEK), en ökning med 71 %...Read more

Valberedning utsedd i Paradox Interactive AB (publ) inför årsstämman 2017

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Paradox Interactive AB (publ)s valberedning utses av de per den 30 september till röstetalet största aktieägarna i bolaget...Read more

Ändrade rapportdatum för Paradox Interactive AB (publ)

Paradox Interactive AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för januari – september 2016 den 14 november 2016, istället för som tidigare kommunicerat den 7 november 2016....Read more

Delårsrapport januari – juni 2016

Andra kvartalet 2016 Omsättningen uppgick till 234,9 MSEK (182,0 MSEK), en ökning med 29 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 142,3 MSEK (68,4 MSEK), en ökning med 108 ...Read more

Paradox handel inleds idag på Nasdaq First North Premier

Paradox Interactive AB (publ) (“Paradox” eller “Bolaget”), en ledande global utvecklare och förläggare av strategi-, simulerings- och rollspel främst för PC-plattformen i Nordamerika och Europa, inleder ida...Read more

Paradox Interactives listning attraherar Tencent som supporter och långsiktig investerare

Ledande online spelförläggare och plattform bidrar till Paradox framtida resaRead more

Stort intresse för Paradox erbjudande om listning på Nasdaq First North Premier

Paradox Interactive AB (publ) (“Paradox” eller “Bolaget”), en ledande global utvecklare och förläggare av strategi-, simulerings- och rollspel främst för PC-plattformen i Nordamerika och Europa, offentliggö...Read more

Paradox Interactive publicerar prospekt och offentliggör pris i samband med listningen på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.Read more

Delårsrapport Q1 2016

Delårsrapporten för januari-mars 2016 publicerades den 25 april 2016. Read more

Paradox Interactive avser att listas på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.Read more

Välkommen till presentation av Paradox Interactives rapport för första kvartalet 2016

Måndagen den 25 april klockan 7.30 publicerar Paradox Interactive sin delårsrapport för första kvartalet 2016. Samma dag klockan 11.00 presenteras rapporten av VD Fredrik Wester och finansdirektör Andr...Read more

Årsredovisning 2015

Årsredovisningen för 2015 godkändes av styrelsen den 7 mars 2016. Read more