Press releases

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 18 maj 2021

Paradox Interactive AB (publ) har kallat aktieägarna till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras...Read more

Notice of Annual General Meeting in Paradox Interactive AB (publ) on 18 May 2021

Paradox Interactive AB (publ) has summoned the shareholders to the Annual General Meeting on 18 May 2021 (the “AGM”). Due to Covid-19, the board of directors have decided that the AGM...Read more

Year-end Report 2020

Fourth quarter 2020 Revenues amounted to MSEK 433.7 (MSEK 381.3), an increase by 14 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to MSEK 79.5 (MSEK 163.5), a decrease by 51 %. Profit...Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2020

Fjärde kvartalet 2020 Omsättningen uppgick till 433,7 MSEK (381,3 MSEK), en ökning med 14 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 79,5 MSEK (163,5 MSEK), en minskning med 51 %...Read more