Press releases

Year-end Report 2019

Fourth quarter 2019 Revenues amounted to SEK 381.3 (336.9) million, an increase by 13 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 163.5 (146.8) million, an increase by 11...Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 381,3 MSEK (336,9 MSEK), en ökning med 13 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 163,5 MSEK (146,8 MSEK), en ökning med 11 %....Read more

The Pigeon Lands at Tea Time. La Résistance has its Release Date

Espionage Focused Expansion to Hearts of Iron 4 Only a Month AwayRead more