Press releases

Interim report January – June 2020

SECOND QUARTER 2020 Revenues amounted to MSEK 464.9 (MSEK 387.2), an increase by 20 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to MSEK 199.0 (MSEK 154.2), an increase by 29 %....Read more

Delårsrapport januari – juni 2020

ANDRA KVARTALET 2020 Omsättningen uppgick till 464,9 MSEK (387,2 MSEK), en ökning med 20 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 199,0 MSEK (154,2 MSEK), en ökning med 29 %...Read more

Annual General Meeting of Paradox Interactive AB (publ) May 15, 2020

At Paradox Interactive AB (publ)s general meeting May 15, 2020, the following was resolved Adoption of financial statements and dividend The AGM adopted the income statement and balance sheet for the Parent...Read more

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 15 maj 2020

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 15 maj 2020 beslutades följande Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncer...Read more

Interim report January – March 2020

First quarter 2020 Revenues amounted to SEK 400.4 (238.3) million, an increase by 68 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 165.9 (62.7) million, an increase by 164...Read more

Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet 2020 Omsättningen uppgick till 400,4 MSEK (238,3 MSEK), en ökning med 68 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 165,9 MSEK (62,7 MSEK), en ökning med 164 %...Read more

Paradox Interactive AB enables the shareholders to use digital postal voting ahead of the Annual General Meeting 2020

Paradox has decided that shareholders are able to exercise their voting rights for the 2020 Annual General Meeting through digital postal voting. Paradox urges shareholders to use this option in order...Read more

Paradox Interactive AB ger aktieägarna möjlighet att poströsta digitalt inför årsstämman 2020

Paradox har beslutat att aktieägare före årsstämman 2020 ska kunna utöva sin rösträtt genom digital poströstning. Paradox uppmanar aktieägare att använda denna möjlighet för att minimera antalet personer so...Read more

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets webbsida Paradox Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolag...Read more

Paradox Interactive AB (publ) publishes annual report for 2019

Paradox Interactive AB (publ) has published its annual report for 2019 on the company’s website today The annual report for 2019 can be found on the company’s website www.paradoxinteractive.com. A PDF...Read more

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 kl. 13.00 i Paradox Interactives lokaler på Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm. Anmäl...Read more

Notice of Paradox Interactive AB (publ)’s Annual General Meeting 2020

Shareholders in Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759 are hereby invited to the Annual General Meeting (AGM) to be held on the 15th of May 2020 13.00 CET at Paradox Interactive, Magnus Ladulåsgatan, ...Read more

Year-end Report 2019

Fourth quarter 2019 Revenues amounted to SEK 381.3 (336.9) million, an increase by 13 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to SEK 163.5 (146.8) million, an increase by 11...Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 381,3 MSEK (336,9 MSEK), en ökning med 13 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 163,5 MSEK (146,8 MSEK), en ökning med 11 %....Read more

The Pigeon Lands at Tea Time. La Résistance has its Release Date

Espionage Focused Expansion to Hearts of Iron 4 Only a Month AwayRead more