Press releases

Interim report January – September 2020

Third quarter 2020 Revenues amounted to MSEK 494.8 (MSEK 282.6), an increase by 75 % compared to the same period last year. Operating profit amounted to MSEK 187.7 (MSEK 93.1), an increase by 102 %. Profit...Read more

Delårsrapport januari – juni 2020

ANDRA KVARTALET 2020 Omsättningen uppgick till 464,9 MSEK (387,2 MSEK), en ökning med 20 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 199,0 MSEK (154,2 MSEK), en ökning med 29 %...Read more

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 15 maj 2020

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 15 maj 2020 beslutades följande Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncer...Read more

Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet 2020 Omsättningen uppgick till 400,4 MSEK (238,3 MSEK), en ökning med 68 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 165,9 MSEK (62,7 MSEK), en ökning med 164 %...Read more

Paradox Interactive AB ger aktieägarna möjlighet att poströsta digitalt inför årsstämman 2020

Paradox har beslutat att aktieägare före årsstämman 2020 ska kunna utöva sin rösträtt genom digital poströstning. Paradox uppmanar aktieägare att använda denna möjlighet för att minimera antalet personer so...Read more

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Paradox Interactive AB har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets webbsida Paradox Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolag...Read more

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 kl. 13.00 i Paradox Interactives lokaler på Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm. Anmäl...Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet 2019 Omsättningen uppgick till 381,3 MSEK (336,9 MSEK), en ökning med 13 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 163,5 MSEK (146,8 MSEK), en ökning med 11 %....Read more