Stort intresse för Paradox erbjudande om listning på Nasdaq First North Premier

Paradox Interactive AB (publ) (“Paradox” eller “Bolaget”), en ledande global utvecklare och förläggare av strategi-, simulerings- och rollspel främst för PC-plattformen i Nordamerika och Europa, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna aktier inför listningen av Bolaget på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”). Intresset att teckna aktier i bolaget har varit mycket stort, både genom det sedvanliga anmälningsförfarandet som genom ”först till kvarn” förfarandet och Erbjudandet övertecknades flera gånger.

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 33 kronor per aktie motsvarande en värdering på Bolaget om 3 485 miljoner kronor.
  • Erbjudandet uppgår till totalt 16 327 400 befintliga aktier som erbjuds av Säljande Aktieägare i Paradox och motsvarar ca 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och totalt 539 miljoner kronor. Bolaget kommer inte att erhålla någon del av försäljningslikviden från Säljande Aktieägare.
  • Fredrik Wester och Spiltan kommer fortsätta vara långsiktiga huvudägare för Paradox med 33.3 % respektive 30.5 % av aktierna i Bolaget.
  • Första handelsdag på Nasdaq First North Premier beräknas till den 31 maj 2016 och Bolaget kommer att handlas under symbolen PDX.

Rådgivare
Avanza Bank är Huvudrådgivare och Bookrunner och Pepins agerar Placement Agent genom dess crowdfunding-plattform. Fogel & Partners är strategisk kommunikationsrådgivare till Bolaget och Setterwalls är legal rådgivare till Bolaget och dess säljande aktieägare. 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 070-355 54 18

Tags & categories

News