Valberedning utsedd i Paradox Interactive AB (publ) inför årsstämman 2017

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Paradox Interactive AB (publ)s valberedning utses av de per den 30 september till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. Paradox Interactive AB (publ) meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2017 och består av följande ledamöter:

Per Håkan Börjesson, ordförande (utsedd av Investment AB Spiltan)
Fredrik Wester, CEO (utsedd av Westerinvest AB)
Christoffer Häggblom (utsedd av Lerit Förvaltning AB)
Håkan Sjunnesson (styrelsens ordförande)

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 15 december 2016 till email: ir@paradoxplaza.com.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 5 maj 2017. 

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 070-355 54 18

Tags & categories

News