Valberedning utsedd i Paradox Interactive AB (publ) inför årsstämman 2019

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Paradox Interactive AB (publ)s valberedning utses av de per den 30 september till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. Paradox Interactive AB (publ) meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2019 och består av följande ledamöter:

Per Håkan Börjesson, ordförande (utsedd av Investment AB Spiltan)
Andras Vajlok (utsedd av Westerinvest AB)
Peter Lindell (utsedd av Lerit Förvaltning AB)
Fredrik Wester (styrelsens ordförande)

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 1 februari 2019 till email: ir@paradoxplaza.com.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 17 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ebba Ljungerud, CEO Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxplaza.com

Telefon: 070-355 54 18

Om Paradox Interactive

Koncernen Paradox Interactive består idag av förlagsverksamhet, egen utveckling av datorspel, samt licensiering av White Wolfs varumärken. Förlagsverksamheten förlägger både internt utvecklade titlar och titlar utvecklade av fristående studios, samt musik och böcker. Spelportföljen består idag av fler än 100 titlar och Paradox Interactive äger de viktigaste varumärkena som Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Magicka. Age of Wonders, med flera. Sedan starten för över tio år sedan har Paradox sålt sina spel världen över, först via partners och fysisk distribution och sedan 2006 digitalt som egenförläggare. De plattformar som företaget utvecklar för är främst PC, men bolaget har även släppt spel till konsol och mobila plattformar. De största marknaderna är USA, England, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Skandinavien. Idag spelar över tre miljoner spelare Paradox-spel varje månad, och antal registrerade Paradoxanvändare överstiger åtta miljoner.

Paradox Interactive AB (publ)s aktier är listade på Nasdaq First North Premier, ticker PDX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.paradoxinteractive.com.

Tags & categories

News