February 7, 2023

Bokslutskommuniké januari – december 2022

FJÄRDE KVARTALET

 • Omsättningen uppgick till 580,0 MSEK (390,5 MSEK), en ökning med 49 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 244,5 MSEK (148,1 MSEK), en ökning med 65 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 244,2 MSEK (147,5 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 194,2 MSEK (115,9 MSEK).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 344,2 MSEK (269,2 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -251,7 MSEK (-213,7 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 747,5 MSEK (599,7 MSEK).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,84 SEK (1,10 SEK).

 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Hearts of Iron IV, Stellaris och Victoria 3.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET

 • Victoria 3, utvecklat av Paradox Development Studio, släpptes.

 • Airport Simulator, utvecklat av Playrion Game Studio, släpptes till iOS och Android.

 • Stardeus, utvecklat av Kodo Linija, släpptes i Early Access.

 • Nytt nedladdningsbart innehåll släpptes till spel under perioden; Undead och Future Tech till Prison Architect, Shattered Hope till Surviving the Aftermath och Financial Districts till Cities: Skylines.

 • Nya portningar av nedladdningsbart innehåll släpptes under perioden; Northern Lords Flavor Pack till Crusader Kings III.

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (1,00 SEK) per aktie.

HELÅRET 2022

 • Omsättningen uppgick till 1 972,9 MSEK (1 447,5 MSEK), en ökning med 36 % jämfört med föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 887,1 MSEK (307,5  MSEK), en ökning med 189 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 884,4 MSEK (303,9 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 708,7 MSEK (247,8 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,71 SEK (2,35 SEK) och efter utspädning 6,70 SEK (2,34 SEK).

VD:S KOMMENTAR

Vi kan konstatera att vi började 2022 med utmaningar framför oss. Vid samma tidpunkt förra året stod en jämn och hög spelkvalitet, en hög utgivningstakt och kostnadskontroll högst på vår dagordning, något som är kärnan i varje välfungerande spelföretag.

I slutet av året kan vi se att ansträngningarna gett en väldigt fin avkastning. Vi har haft en god kvalitet på våra releaser, fortsatt arbeta hårt för att hålla en bra rytm i våra släpp av nytt innehåll och dessutom gjort viktiga effektiviseringar. Förbättringsarbetet fortsätter även framgent då det är ett arbete utan riktigt slut, men det går att konstatera att vinsten före skatt på 884 MSEK för helåret talar sitt tydliga språk, vi är på rätt väg. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort att våra resultat fått en god skjuts av en svagare kronkurs men i slutändan hade inte årets utfall varit möjligt utan det gedigna lagarbete som hela organisationen utfört.

Fredrik Wester, VD för Paradox Interactive

PRESENTATION AV RAPPORT

Den 7 februari kl 12:00 CET presenteras bokslutskommunikén av Fredrik Wester, VD, och Alexander Bricca, CFO, via livestream på Paradox YouTube-kanal där de även kommer att besvara rapport- och finansrelaterade frågor, https://youtube.com/paradoxinteractive.

Dina frågor kan ställas innan presentationen via bolagets forum eller via ir@paradoxinteractive.com. Det kommer att vara möjligt att mejla in frågor till ir@paradoxinteractive.com under presentationen.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Paradox YouTube-kanal.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-07 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents