February 6, 2024

Bokslutskommuniké januari – december 2023

FJÄRDE KVARTALET

 • Omsättningen uppgick till 995,6 MSEK (580,0 MSEK), en ökning med 72 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 123,9 MSEK (244,5 MSEK), en minskning med 49 %. I rörelseresultatet ingår nedskrivningar på 175,8 MSEK (0,0 MSEK).

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 131,3 MSEK (244,2 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 98,3 MSEK (194,2 MSEK).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 525,5 MSEK (344,2 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -146,6 MSEK (-251,7 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 1 098,0 MSEK (747,5 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,93 SEK (1,84 SEK) och efter utspädning till 0,93 SEK (1,84 SEK).

 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines II, Crusader Kings III, Hearts of Iron IV, The Lamplighters League och Stellaris.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET

 • Cities: Skylines II, utvecklat av Colossal Order, släpptes till PC.

 • The Lamplighters League, utvecklat av Harebrained Schemes, släpptes till PC och Xbox series X|S. Efter reviderade försäljningsprognoser beslutades om att skriva ned spelets kvarvarande balanserade utvecklingskostnad. Spelets resultatpåverkan i Q4 är -250,4 MSEK före skatt.

 • Star Trek: Infinite, utvecklat av Nimble Giant Entertainment, släpptes till PC.

 • Nytt nedladdningsbart innehåll släpptes till spel under perioden; Arms Against Tyranny till Hearts of Iron IV, Legacy of Persia till Crusader Kings III, King of Kings till Europa Universalis IV, Astral Planes till Stellaris, Empire & Ashes till Age of Wonders 4, Colossus of the South till Victoria 3, och Amelia the Queen till Across the Obelisk.

 • Stellaris Nexus och Space Trash Scavenger släpptes i Early Access.

 • Harebrained Schemes och Paradox kom överens om att gå skilda vägar per årsskiftet.

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK (2,00 SEK) per aktie.

HELÅRET 2023

 • Omsättningen uppgick till 2 642,1 MSEK (1 972,9 MSEK), en ökning med 34 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 657,9 MSEK (887,1 MSEK), en minskning med 26 %. I rörelseresultatet ingår nedskrivningar på 185,4 MSEK (0,0 MSEK).

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 687,7 MSEK (884,4 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 530,6 MSEK (708,7 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,02 SEK (6,71 SEK) och efter utspädning 4,99 SEK (6,70 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Det nya spelet Prison Architect 2, utvecklat av Double Eleven, utannonserades.

VD:S KOMMENTAR

2023 har varit ett år med många passerade milstolpar. Vi slår omsättningsrekord, på helåret och i kvartalet, vi har stabilt mer än sex miljoner spelare och vi avslutar året med en urstark finansiell position. Samtidigt går det inte att luta sig tillbaka. EBIT är på en nivå vi inte är nöjda med efter en stor nedskrivning, och kvartalets spelreleaser har inte hållit den kvalitet vi vill. Det finns verkligen potential att nå ännu högre.

Fredrik Wester, VD för Paradox Interactive

PRESENTATION AV RAPPORT

Den 6 februari klockan 12:00 CET presenteras bokslutskommunikén av Fredrik Wester, VD, och Alexander Bricca, CFO, via livestream på Paradox YouTube-kanal där de även kommer att besvara rapport- och finansrelaterade frågor, https://youtube.com/paradoxinteractive.

Dina frågor kan ställas innan presentationen via bolagets forum eller via ir@paradoxinteractive.com. Det kommer att vara möjligt att mejla in frågor till ir@paradoxinteractive.com under presentationen.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Paradox YouTube-kanal.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-06 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents