August 10, 2021

Delårsrapport januari - juni 2021

Andra kvartalet 2021

 • Omsättningen uppgick till 403,0 MSEK (464,9 MSEK), en minskning med 13% jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 111,4 MSEK (199,0 MSEK), en minskning med 44% jämfört med samma period föregående år.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 110,3 MSEK (197,7 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 88,3 MSEK (154,5 MSEK).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 262,3 MSEK (278,5 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -212,3 MSEK (-148,4 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 651,0 MSEK (637,2 MSEK). Resultat per aktie uppgick till 0,84 SEK (1,46 SEK) efter utspädning.

 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

Väsentliga händelser i andra kvartalet 2021

 • Fyra expansioner släpptes under perioden; Nemesis till Stellaris, Leviathan till Europa Universalis IV, Second Chances till Prison Architect och Federations till Stellaris: Console Edition.

 • Koncernens anställda arbetar till stor del fortsatt hemifrån för att minska smittspridning av Covid-19.

 • På årsstämman 18 maj valdes Andras Vajlok till ny styrelseledamot. Josephine Salenstedt avböjde omval.

 • Spelmässan PDXCON hölls som ett digitalt event 21-23 maj. I samband med mässan ägde Paradox Publisher Weekend rum på Steam.

Efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång

Kommentar från Ebba Ljungerud, vd

Ett kvartal för att fira spelarna

När vi stänger böckerna för det första halvåret av 2021 ser jag tillbaka på sex månader då vi fortsatt stärka och utveckla vår viktiga spelarbas och vår kärna inom strategi- och managementspel. Vi fortsätter attrahera nya spelare och jag är stolt över att vi nått en ny milstolpe: över 20 miljoner spelare med PDX-konton! En av våra styrkor är en lojal bas av återkommande spelare, vilket bland annat syns i att vi har en stark och stabil månatlig spelarbas på över 5 miljoner. 

Hörnstenen för våra mest framgångsrika spel är aktiva, lojala och entusiastiska spelare. De är en källa till feedback, idéer, innehåll och energi som gör våra spel ännu bättre och långlivade. Våra utvecklare och community-teams lägger mycket tid på dialogen med våra spelare för att skapa en starkare gemenskap runt spelen, till exempel på vår årliga mässa PDXCON. På grund av pandemin gick evenemanget i år av stapeln som PDXCON Remixed, en 72 timmar digital homage till våra fantastiska fans och spelen de älskar. Spelarnas engagemang syntes tydligt i det rekordhöga deltagandet; innehållet från mässan har spelats upp över 3,5 miljoner gånger och vi hade över 250 000 unika tittare under helgen. Under konventhelgen höll vi även en framgångsrik Publisher Weekend på Steam. 

Vi tog också tillfället i akt att berätta om ett mycket speciellt spel vi arbetat på i flera år; Victoria 3. Victoria 3 är uppföljaren i en av våra mest mytomspunna franchises och har efterfrågats under många år. Victoria, vår grand strategy-franchise som utspelar sig under den viktorianska eran är känt för sina komplexa system runt politik och befolkning.

Victoria 3 är ytterligare ett exempel på ryggraden i vår tillväxt; vår förmåga att utveckla och vidareutveckla spel som kan växa i både innehåll och publik över lång tid genom kontinuerliga släpp av nytt innehåll. Tillkännagivandet mottogs med stor entusiasm och nu är det fullt fokus på att utveckla ett underhållande och långlivat spel som möter spelarnas förväntningar. 

Kvartalet har också bjudit på att två av våra mest älskade spel, Hearts of Iron IV och Stellaris, firat femårsjubileum under det gångna kvartalet. Ett halvt decennium efter lansering fortsätter de att löpande placera sig på vår topp fem-lista över de bäst säljande titlarna och har hittills sålt över tre respektive fyra miljoner basspel sedan lansering.

En av de många beklagliga effekterna av covid-19 är att pandemin påverkar takten i vilken vi kan utveckla och publicera nytt innehåll. Även om vår växande spelarbas lägger en solid grund för fortsatt tillväxt har antalet spelsläpp under årets två första kvartal inte nått våra ambitioner. Intäkterna för det andra kvartalet minskade med 13 % och vinsten före skatt med 44% jämfört med samma period föregående år. För den senaste tolvmånadersperioden ökade intäkterna med 11% och vinsten före skatt minskade med 24%, jämfört med föregående år. Kvartalets intäkter och resultat tyngs av att USD och flera andra stora valutor försvagats gentemot SEK från andra kvartalet 2020. Kvartalets resultat påverkas dessutom av att vi avslutat utvecklingen av ett ännu inte tillkännagivet externt utvecklat projekt. I samband med nedläggningen har vi skrivit ned värdet på spelet vilket belastar vinsten före skatt med 42 MSEK. 

Vår tillväxt bygger på att vi ger ut högkvalitativa spel inom strategi- och management som utvecklas med nytt innehåll under lång tid. Under kvartalet har vi fortsatt att arbeta intensivt för att stärka förutsättningarna för det. Vi har ökat fokuset på vår kärna samt växt och justerat vår organisation för möta våra högt ställda ambitioner. Nu kan vi äntligen planera för en “post-covidvärld” och jag ser verkligen fram emot att kunna samla alla våra team tillbaka på kontoren runt om i världen och öka utvecklingstakten i våra projekt.

Ebba Ljungerud, vd

Presentation av rapport

Den 10 augusti kl 12:00 presenteras rapporten av Ebba Ljungerud och Alexander Bricca via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive. Skicka frågor på förhand genom att maila dem till ir@paradoxinteractive.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett Twitch-konto.

Inspelad version av presentationen

Om du missade presentationen kan du se inspelningen av livestreamen här:

2021 Q2 - Live stream

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-10 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents