August 2, 2022

Delårsrapport januari – juni 2022

ANDRA KVARTALET

 • Omsättningen uppgick till 458,8 MSEK (403,0 MSEK), en ökning med 14 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 213,6 MSEK (111,4 MSEK), en ökning med 92 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 213,0 MSEK (110,3 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 170,1 MSEK (88,3 MSEK).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 261,8 MSEK (262,3 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -230,2 MSEK (-212,3 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 594,9 MSEK (651,0 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,61 SEK (0,84 SEK) och efter utspädning 1,61 SEK (0,84 SEK).

 • Intäkterna för kvartalet är framför allt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.                           

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET

 • Nytt nedladdningsbart innehåll släpptes till spel under perioden; Overlord till Stellaris, Fate of Iberia till Crusader Kings III, New Alliances till Surviving the Aftermath samt Gangs till Prison Architect.

 • Nya portningar av spel släpptes under perioden; Shadowrun Trilogy.

 • Nya portningar av nedladdningsbart innehåll släpptes under perioden; Nemesis till Stellaris.

FÖRSTA SEX MÅNADERNA 2022

 • Omsättningen uppgick till 934,9 MSEK (767,5 MSEK), en ökning med 22 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 422,0 MSEK (203,9 MSEK), en ökning med 107 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 420,7 MSEK (201,8 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 338,7 MSEK (165,1 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,21 SEK (1,56 SEK) och efter utspädning 3,20 SEK (1,56 SEK).

VD:S KOMMENTAR

Den första halvan av 2022 har vi fortsatt på vår inslagna väg och fördjupat vår strategi- och managementportfölj med bra releaser, breddat vår spelarbas och bibehållit en god kostnadskontroll. Samtidigt har valutakurserna gett oss ytterligare medvind. Effekterna märks bland annat i en riktigt stark vinstmarginal om 46 procent under årets andra kvartal.

Fredrik Wester, VD

PRESENTATION AV RAPPORT

Den 2 augusti kl 12:00 presenteras rapporten av Fredrik Wester och Alexander Bricca via livestream på Paradox YouTube-kanal för att presentera kvartalets resultat samt svara på rapport- och finansrelaterade frågor, https://youtube.com/paradoxinteractive.

Dina frågor kan ställas innan presentationen via vårt forum eller via ir@paradoxinteractive.com. Det kommer att vara möjligt att mejla in frågor till ir@paradoxinteractive.com under presentationen.

Du kan se presentationen i efterhand här.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-02 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents