May 11, 2021

Delårsrapport januari - mars 2021

Första kvartalet 2021
  • Omsättningen uppgick till 364,5 MSEK (400,4 MSEK), en minskning med 9% jämfört med samma period föregående år.

  • Rörelseresultatet uppgick till 92,5 MSEK (165,9 MSEK), en minskning med 44%.

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 91,6 MSEK (164,7 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 76,7 MSEK (128,0 MSEK).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 145,7 MSEK (247,7 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -189,2 MSEK (-166,4 MSEK).

  • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 717,6 MSEK (625,1 MSEK).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,72 SEK (1,21 SEK) efter utspädning.

  • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

Väsentliga händelser i första kvartalet
  • Nytt nedladdningsbart innehåll till spel släpptes under perioden; Going Green till Prison Architect, Lithoids species pack och Megacorp till Stellaris: Console Edition, Heirs of Alexander till Imperator: Rome och Northern Lords till Crusader Kings III.

  • Koncernens anställda arbetar till stor del fortsatt hemifrån för att minska smittspridning av Covid-19.

Vd:n har ordet

Med ökat fokus på våra kärnspel

På Paradox har vi successivt byggt upp en portfölj av kärnspel, som genom många år och iterationer vuxit sig populära, skapat lojala spelarbaser och byggt starka varumärken. Vi har också byggt upp bety dande intern kompetens kring dessa spel vad gäller spelutveckling, marknadsföring och annan förlagsverksamhet. Detta gör att vi kan utveckla och ge ut både expansioner till de befintliga spelen och helt nya versioner med relativt låg risk och ofta hög avkastning. Dessa populära och långlivade spel utgör grunden i vår verksamhet och genererar kvartal efter kvartal den övervägande majoriteten av Paradoxspelaraktivitet, intäkter och vinster.

Under de senaste åren har kärnspelen utgjorts av Europa Universalis, Crusader Kings, Stellaris, Hearts of Iron och Cities: Skylines. Vi har dessutom flera franchises i vår portfölj av management- och strategispel som har stora möjligheter att etablera sig som kärnspel, som exempelvis Surviving Mars, Ageof Wonders och Prison Architect. I andra änden av vår portfölj har vi ännu inte släppta spel baserade på nya varumärken som till viss del ligger utanför våra nuvarande kärnområden. Utvecklingen av dessa spel är ofta förknippade med högre risk, men när deblir framgångsrika leder de till att vi attraherar nya spelare och utökar våra kärnområden. För oss är det därför viktigt att ha en bra balans mellan att bygga vidare på våra befintliga kärnspel med nytt innehåll och nya upplagor och att samtidigt växa portföljen med nya spel. Vi har under den senaste tiden justerat viktningen med följden att vi lägger en större del av våra investeringar och resurser på kärnområdena strategi- och managementspel. Detta innebär till exempel att vi fortsätter utveckla Surviving Mars och kunde under årets första kvartal berätta att nytt innehåll byggs av vår partnerstudio Abstraction Games, med flera innehållssläpp planerade under kommande år. Surviving Mars nådde nyligen fem miljoner unika spelare och vi ser stora möjligheter för spelet att etablera sig som en del av vår kärnportfölj. För att ytterligare öka vårt fokus har vi under kvartalet också valt att avsluta utvecklingen av två ännu inte tillkännagivna spel, utvecklade av externa utvecklingsstudios.

En del av det ökade fokuset på våra kärnspel handlar om att säkra hastigheten vi ger ut nytt innehåll till spelen med. Balansgången mellan att ge ut innehåll i så snabb takt som våra spelare önskar och att hålla kvalitet i det vi producerar är svår och viktig, och vi fortsätter lägga mycket tid och energi på att hela tiden bli bättre. Ett steg är att öka antalet personer och studios som bygger våra grand strategy-spel. Arbetet påbörjades under 2020 när våra studios i både Malmö och Umeå ställde om till att börja utveckla innehåll till grand strategy-spelen samtidigt som vi etablerade en ny studio i Barcelona – Paradox Tinto – med samma syfte. Vi kommer successivt under åren som kommer att kunna ge ut mer och samtidigt säkra kvaliteten i våra expansioner.

Intäkterna under kvartalet minskade med 9% och vinsten före skatt minskade med 44%, jämfört med första kvartalet 2020. För de senaste tolv månaderna ökade intäkterna med 21% medan vinsten före skatt minskade med 2%, jämfört med ett år tidigare. Eftersom en stor del av våra intäkter är i USD och annan utländsk valuta påverkas våra intäkter och vårt resultat av förändringar i växelkurserna. USD/SEK-kursen har minskat med 13% från första kvartalet 2020 till första kvartalet i år, vilket har haft en betydande negativ påverkan på kvartalets intäkter. Vi är inte nöjda med kvartalet. Ibland blir det perioder med färre och mindre spel- och expansionssläpp - men vi kan bättre och våra ambitioner är högre.

I februari deltog vi i Steam Lunar New Year Sale som bidrog till ökad försäljning av våra spel, inte minst i Kina. Den kinesiska marknaden har successivt ökat i betydelse för oss och under årets första kvartal var den vår näst största marknad efter USA vad gäller försäljning.

Jag är av många anledningar glad att vaccinationen mot Covid-19 pågår för fullt. För oss på Paradox gör det att vi kommer kunna börja gå tillbaka till kontoren i samtliga länder inom en inte alltför avlägsen framtid. Även om spelaraktiviteten och -tillväxten varit stark under pandemin har vi, trots stora ansträngningar från all vår personal och våra partners, på grund av distansarbetet tappat i effektivitet inom vissa områden och jag ser därför fram mot att snart kunna träffa alla kollegor på kontoren igen. 

Nästa vecka, den 21-23 maj, äger vårt årliga PDXCON rum, denna gång i formen Remixed som ett helt digitalt event. Jag hoppas kunna få möta så många som möjligt av er där!

Ebba Ljungerud, VD

Presentation av rapport

Den 11 maj 12:00 presenteras rapporten av Ebba Ljungerud och Alexander Bricca via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive. Skicka frågor på förhand genom att maila dem till ir@paradoxinteractive.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett Twitch-konto.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-11 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents