May 3, 2022

Delårsrapport januari – mars 2022

FÖRSTA KVARTALET

 • Omsättningen uppgick till 476,1 MSEK (364,5 MSEK), en ökning med 31 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 208,5 MSEK (92,5 MSEK), en ökning med 125 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 207,7 MSEK (91,6 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 168,6 MSEK (76,7 MSEK).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 236,6 MSEK (145,7 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -157,4 MSEK (-189,2 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 671,2 MSEK (717,6 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,60 SEK (0,73 SEK) och efter utspädning 1,59 SEK (0,72 SEK).

 • Intäkterna för kvartalet är framför allt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I FÖRSTA KVARTALET

 • Crusader Kings III släpps på Xbox Series X|S och PlayStation 5.

 • Crusader Kings III når två miljoner sålda exemplar.

 • Nytt nedladdningsbart innehåll släpptes till spel under perioden; Royal Court till Crusader Kings III, Airports till Cities: Skylines samt Perfect Storm till Prison Architect.

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång.

VD:S KOMMENTAR

Vi har haft god fart in i 2022 med viktiga förstärkningar av vår spelportfölj. Mer specifikt har årets första månader präglats av att fördjupa våra viktiga strategi- och managementspel med små och stora releaser. Samtidigt har vi kunnat bredda vår strategiportfölj med en ny konsolport till Crusader Kings III vilket hjälper vår värdefulla Grand Strategy-genre att nå nya målgrupper. Kvartalets releaser och en god kostnadskontroll resulterar i den högsta vinsten vi haft under ett enskilt kvartal. Det vittnar om styrkan i vår verksamhet och att förändringsarbetet har effekt. Resultatet visar att vi är på rätt kurs, fastän det finns en övertygelse i hela organisationen att vi kan ännu bättre på längre sikt.

Fredrik Wester, VD

PRESENTATION AV RAPPORT

Den 3 maj klockan 12:00 presenteras rapporten av Fredrik Wester och Alexander Bricca via livestream på Paradox YouTube-kanal för att presentera kvartalets och helårets resultat samt svara på rapport- och finansrelaterade frågor, https://youtube.com/paradoxinteractive.

Dina frågor kan ställas innan presentationen via vårt forum eller via ir@paradoxinteractive.com. Det kommer att vara möjligt att mejla in frågor till ir@paradoxinteractive.com under presentationen.

Om du vill se presentation i efterhand kommer den att finnas tillgänglig på Paradox YouTube-kanal.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-03 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents