April 27, 2023

Delårsrapport januari – mars 2023

FÖRSTA KVARTALET

 • Omsättningen uppgick till 482,8 MSEK (476,1 MSEK), en ökning med 1 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 155,7 MSEK (208,5 MSEK), en minskning med 25 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 157,1 MSEK (207,7 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 123,7 MSEK (168,5 MSEK).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 244,6 MSEK (236,4 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -170,1 MSEK (-157,4 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 812,7 MSEK (671,2 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,17 SEK (1,60 SEK) och efter utspädning till 1,16 SEK (1,59 SEK).

 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Hearts of Iron IV, Stellaris och Victoria 3.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

 • Surviving the Abyss utvecklat av Rocket Flair Studios släpptes i Early Access och Knights of Pen and Paper 3 utvecklat av Kyy Games släpptes till PC. Båda spelen publiceras av Paradox Arc.

 • Cities: Skylines – Remastered släpptes till Playstation 5 och Xbox Series X|S.

 • Nytt nedladdningsbart innehåll släpptes till spel under perioden; Jungle Pack till Prison Architect, First Contact till Stellaris, The Wolf Wars till Across the Obelisk och Rebirth till Surviving the Aftermath. 

 • Nya portningar av nedladdningsbart innehåll släpptes under perioden; Overlord till Stellaris: Console Edition.   

 • Paradox Announcement Show hölls och tre nya spel annonserades; Cities: Skylines II utvecklat av Colossal Order, Life By You utvecklat av Paradox Tectonic och The Lamplighters League utvecklat av Harebrained Schemes.

 • Age of Wonders 4, ett nytt spel utvecklat av Triumph Studios, annonserades i kvartalet.

VD:S KOMMENTAR

2023 är ett år fullt av entusiasm och förväntan för oss på Paradox. Under första kvartalet har vi annonserat en rad spännande titlar från vår pipeline som ska lanseras i år. Det finns minst sagt mycket för både Paradox och våra spelare att se fram emot.

2023 är även ett år då vi återgår till ett mer normalt läge för Paradox där det kommer att vara betydande variation mellan kvartalen vad gäller releaser. Det är tydligt under det första kvartalet som ligger i det lägre spannet. Vi gjorde färre stora släpp av nedladdningsbart innehåll vilket kombinerat med bland annat avskrivningar för två experimentella titlar och att vi direkt kostnadsfört fler utvecklingsprojekt resulterade i ett lägre resultat jämfört med kvartal med större släpp. Även om vi har lagt en hel del bra innehåll till spelkatalogen så visar det vikten av att fortsätta arbeta med vår utvecklingstakt för nytt innehåll till aktiva spel.

Fredrik Wester, VD för Paradox Interactive

PRESENTATION AV RAPPORT

Den 27 april klockan 12:00 CEST presenteras delårsrapporten av Fredrik Wester, VD, och Alexander Bricca, CFO, via livestream på Paradox YouTube-kanal där de även kommer att besvara rapport- och finansrelaterade frågor, https://youtube.com/paradoxinteractive.

Dina frågor kan ställas innan presentationen via bolagets forum eller via ir@paradoxinteractive.com. Det kommer att vara möjligt att mejla in frågor till ir@paradoxinteractive.com under presentationen.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Paradox YouTube-kanal.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-27 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents