April 25, 2024

Delårsrapport januari – mars 2024

FÖRSTA KVARTALET

 • Omsättningen uppgick till 482,1 MSEK (482,8 MSEK), i nivå med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 154,4 MSEK (155,7 MSEK), en minskning med 1 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 165,0 MSEK (157,1 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 126,9 MSEK (123,7 MSEK).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 136,9 MSEK (244,6 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -47,9 MSEK (-170,1 MSEK). Kassaflöde från investeringsverksamheten inkluderar en positiv effekt på 130,5 MSEK (0,0 MSEK) från försäljning av kortfristiga placeringar i obligationer.

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 1 181,8 MSEK (812,7 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,20 SEK (1,17 SEK) och efter utspädning till 1,20 SEK (1,16 SEK).

 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Cities: Skylines II, Crusader Kings III, Hearts of Iron IV och Stellaris.             

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

 • Millennia, utvecklat av C Prompt Games, släpptes till PC.

 • Nytt nedladdningsbart innehåll släpptes till spel under perioden; Legends of the Dead till Crusader Kings III, Trial of Allegiance till Hearts of Iron IV, Primal Fury till Age of Wonders 4 och Beach Properties till Cities: Skylines II.

 • Nya portningar släpptes under perioden; Across the Obelisk till Nintendo Switch.

 • Det nya spelet Prison Architect 2, utvecklat av Double Eleven, utannonserades.

VD:S KOMMENTAR

Vår kärnaffär har taktat på bra under årets första period med en god underliggande försäljning, vilket ger ett stabilt resultat. Vi har en väldigt stark grund med en stor kassa och ett solitt återkommande kassaflöde. Det ger oss en bra position för att ta vara på de möjligheter som öppnar sig på en spelmarknad som för tillfället är turbulent.

Fredrik Wester, VD för Paradox Interactive

PRESENTATION AV RAPPORT

Den 25 april klockan 12:00 CEST presenteras delårsrapporten av Fredrik Wester, VD, och Alexander Bricca, CFO, via livestream på Paradox YouTube-kanal där de även kommer att besvara rapport- och finansrelaterade frågor, https://youtube.com/paradoxinteractive.

Dina frågor kan ställas innan presentationen via bolagets forum eller via ir@paradoxinteractive.com. Det kommer att vara möjligt att mejla in frågor till ir@paradoxinteractive.com under presentationen.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Paradox YouTube-kanal.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-25 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents