November 1, 2022

Delårsrapport januari – september 2022

TREDJE KVARTALET

 • Omsättningen uppgick till 458,0 MSEK (289,4 MSEK), en ökning med 58 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 220,6 MSEK (-44,6 MSEK).

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 219,5 MSEK (-45,4 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 175,9 MSEK (-33,2 MSEK).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 242,3 MSEK (59,4 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -167,6 MSEK (-151,4 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 665,9 MSEK (552,3 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,67 SEK (-0,31 SEK) och efter utspädning 1,67 SEK (-0,31 SEK).

 • Intäkterna för kvartalet är framför allt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET

 • Nytt nedladdningsbart innehåll släpptes till spel under perioden; By Blood Alone till Hearts of Iron IV, Friends & Foes till Crusader Kings III, Toxoids till Stellaris, Plazas and Promenades till Cities: Skylines, Lions of the North till Europa Universalis IV.

 • Across the Obelisk släpptes i version 1.0. 

 • Nya portningar av nedladdningsbart innehåll släpptes under perioden; Aquatics Species Pack till Stellaris: Console Edition. 

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2022

 • Omsättningen uppgick till 1 392,9 MSEK (1 056,9 MSEK), en ökning med 32 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 642,7 MSEK (159,3 MSEK), en ökning med 303 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 640,2 MSEK (156,4 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 514,5 MSEK (131,9 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,87 SEK (1,25 SEK) och efter utspädning 4,86 SEK (1,25 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Det nya spelet Victoria 3, utvecklat av Paradox Development Studio, släpptes 25 oktober.

VD:S KOMMENTAR

Vi har kommit långt de senaste 12 månaderna och under det gångna kvartalet har mycket gått Paradox väg. Vi har släppt ett pärlband av riktigt bra DLC:er till våra bästsäljande spel, vi har gjort goda framsteg i utvecklingen av våra oannonserade projekt och vi har fått de första resultaten av arbetet med att hitta nya experimentella titlar. Samtidigt har vi fått en god skjuts av den starka valutamedvinden. Allt detta ger oss en vinstmarginal om 48 procent för kvartalet. 

Fredrik Wester, VD för Paradox Interactive

PRESENTATION AV RAPPORT

Den 1 november kl 12:00 CET presenteras rapporten av Fredrik Wester och Alexander Bricca via livestream på Paradox YouTube-kanal för att presentera kvartalets resultat samt svara på rapport- och finansrelaterade frågor, https://youtube.com/paradoxinteractive.

Dina frågor kan ställas innan presentationen via bolagets forum eller via ir@paradoxinteractive.com. Det kommer att vara möjligt att mejla in frågor till ir@paradoxinteractive.com under presentationen.

**

Om du vill se presentation i efterhand kommer den att finnas tillgänglig på Paradox YouTube-kanal.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-01 08:00 CET.

**

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents