April 22, 2021

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

Paradox Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida www.paradoxinteractive.com. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande. 

Informationen är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-22 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents