April 19, 2023

Paradox Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Paradox Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida www.paradoxinteractive.com. Årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents