September 30, 2021

Paradox Interactive AB (publ) avslutar utvecklingen av ej tillkännagivna projekt för att fokusera projektportföljen, skriver ned -135 MSEK

Paradox Interactive AB (publ) har idag beslutat att avsluta utvecklingen av ett antal ej tillkännagivna spel. I samband med att utvecklingen av spelen avslutas skriver bolaget ned värdet på spelen vilket påverkar vinsten före skatt i det tredje kvartalet 2021 med -135 MSEK. Nedläggningarna är en följd av bolagets strategi att fokusera resurser och expertis på dess kärnsegment och projekt som bättre möter bolagets krav på avkastning och risk.

Under det senaste året har Paradox Interactive fortsatt att fokusera spelutveckling och verksamhet på bolagets kärnområden. Inklusive dessa nedläggningar har Paradox Interactive sedan det tredje kvartalet 2020 avslutat utvecklingen av flera ej tillkännagivna spel vilket medfört nedskrivningar om 265 MSEK.

“Paradox Interactive har sin grund och styrka inom strategi- och managementspel. Det är här vi har både själ och hjärta. Vår passion är att göra spel som våra spelare kan uppskatta under lång tid. Därför har vi vässat vår projektportfölj ytterligare för att säkra att de spel vi bedömer ha störst potential även har nödvändiga resurser för bästa möjliga utveckling. Vi har nu en lovande pipeline av spel och jag ser fram emot att dela dem med våra spelare under de kommande åren”, säger VD Fredrik Wester.

Paradox Interactive har nu femton nya spel under utveckling, varav några är helt nya titlar och några är uppföljare i befintliga franchises. Fyra av dessa spel har tillkännagivits; det efterlängtade grand-strategyspelet Victoria 3, Crusader Kings 3 för konsol, den klassiska Shadowrun Trilogy för konsol och Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2. Dessutom fortsätter bolaget att utveckla expansioner till befintliga titlar, såsom Royal Court till Crusader Kings 3.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-30 18:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxplaza.com

Phone: 0703-555418

Documents