September 1, 2021

Paradox Interactive AB (publ) genomför byte av VD och styrelseordförande

På grund av olika uppfattningar om bolagets strategi framåt har Paradox Interactive AB:s (publ) VD Ebba Ljungerud beslutat att lämna VD-posten med omedelbar verkan. Styrelsen tillsätter med omedelbar verkan Fredrik Wester, bolagets ordförande, som VD. Ebba Ljungerud stannar en period för att säkerställa en god överlämning. I samband med Fredrik Westers tillträde som VD har han avgått som ordförande i styrelsen med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att utse Håkan Sjunnesson, idag vice styrelseordförande, till styrelseordförande.

  • Ebba har gjort ett fantastiskt arbete som vd för Paradox Interactive. Under hennes ledarskap har organisationen, basen av lojala spelare och våra spelprojekt stärkts och växt vilket ger bolaget goda förutsättningar för tillväxt under lång tid framåt. Vi beklagar att hon valt att avgå men önskar henne all lycka till i framtida åtaganden, säger Håkan Sjunnesson, styrelseordförande för Paradox Interactive.

För ytterligare information kontakta: 

Fredrik Wester, VD, Paradox Interactive

Håkan Sjunnesson, styrelseordförande, Paradox Interactive

e-mail; ir@paradoxinteractive.com

telefon; +46 703 55 54 18

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-01 18:00 CET.

Documents