June 17, 2024

Paradox Interactive ställer in lanseringen av Life by You och belastar andra kvartalet med 208 MSEK i nedskrivning

Paradox Interactive (Paradox) har idag beslutat att ställa in lanseringen av spelet Life by You. Detta innebär att resultatet i andra kvartalet 2024 kommer att belastas med 208 MSEK avseende nedskrivning av samtliga kapitaliserade utvecklingskostnader. 

Vi har länge hoppats på Life by You och den potential som vi såg men i slutändan är det tydligt att spelet inte kommer att kunna möta våra förväntningar. En version som vi är nöjda med är för långt bort och därför tar vi det tunga beslutet att ställa in releasen. Framåt ska vi kunna mycket bättre, det är uppenbart att vi har jobb kvar att göra, säger Fredrik Wester, vd för Paradox Interactive.

Vi har gjort för dåligt ifrån oss i de senaste lanseringarna, fortsätter Fredrik Wester. Även om vi startar projekt på ett annat sätt idag är det tydligt att vi måste göra förändringar för att kvaliteten ska bli jämnare och löftena vi ger våra spelare ska infrias. Vi måste se över hur vi styr projekt och hur vi organiserar oss, för vi måste och ska bli bättre. Vi har en väldigt god finansiell position och starka spel i vår kärna, därför tror vi mycket på vår framtid.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-17 21:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418