November 6, 2023

Valberedning i Paradox Interactive har utsetts

Enligt de instruktioner för valberedning som beslutades av Paradox Interactives årsstämma 2023 ska valberedningens ledamöter utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023, varpå dessa tre aktieägare har rätt att utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag avseende ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, instruktion för valberedning inför årsstämman nästföljande år, samt val av revisor.

De tre största aktieägarna i bolaget har nu utsett varsin ledamot, varpå valberedningen inför Paradox Interactives årsstämma 2024 har följande sammansättning:

  • Per Håkan Börjesson (valberedningens ordförande), utsedd av Investment Aktiebolaget Spiltan

  • Håkan Sjunnesson, styrelseordförande Paradox Interactive AB

  • Oscar Ingdahl, utsedd av WesterInvest AB

  • James Mitchell, utsedd av Tencent Holdings Limited

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen innehar tillsammans cirka 60,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför Paradox Interactives årsstämma 2024 kan göra detta via e-post till nomination-committee@paradoxinteractive.com eller via post till:

Paradox Interactive AB

Att. Nomination Committee / Legal

Magnus Ladulåsgatan 4

118 66 Stockholm

Ett förslag bör lämnas senast den 28 februari 2024 för att kunna behandlas av valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418